Ўз 2

А-98

Аҳмад Саид.

Уфқ: трилогия  / С. Аҳмад. қайта нашрга тайёрловчи Хусанходжаева Нодира Саид Аҳмад қизи.- Т.: “Sano-standart” нашриёти, 2015 йил.-632 б.

ISBN 978-9943-4473-8-7

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(5Ў)6

«Уфқ» трилогияси Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўзбекисто қаҳрамони Саид Аҳмад ижодида алоҳида ўрин тутади. Трилогия ХХ аср миллат ҳаётининг ўн йиллик даври-иккинчи жаҳон уруши, уруш ва урушдан кейинги йиллар воқеаларини ўз ичига олади. Трилогияда ўша йилларда халқ бошига тушган мусибатлар, одамлар кўксидаги армонлар, шу муносабатларни енгишга қодир мислсиз матонат ва шижоатлар ёзувчи исътедодига хос эҳтирос, зўр илҳом билан акс эттирилган.

 


Ўз 2

Т-91

Санжар Турсунов.

Оқ овулнинг Озодаси: қисса ва ҳикоялар / С. Турсунов.-Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016.-212 б.

ISBN 978-9943-03-810-3

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(5Ў)6

Санжар Турсунов ёш, аммо ёш ижодкор эмас. У аллақачон ўз айтар сўзини, уни қай йўсинда айтишни топиб улгурган. Қаҳрамонлари асосан тоғлик халқ. Орию ғурури баланд, сўзи қасам, ошиқ қалби пок одамлар. Сўзлар қурилиши тоғ шамолидай эркин, қуйма, асарлари рухи тоғдай виқорли. Селдай тошиб ўқийсан киши. Бир сўз билан айтганда, Сурхон тоғларининг туҳфаси бўлмиш яна бир ўзига хос адиб ва ўқишли китоб сизга муборак бўлсин азиз китобхон!

 


Ўз 1

Ч-98

Чўлпон.

Кеча ва кундуз: Роман / Чўлпон.-Т.: “Янги аср авлоди”, 2015.-332 б. (ХХ аср ўзбек романи)

ISBN 978-9943-08-987-7

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(5Ўзб.)

Абдулҳамид Сулаймон Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романи яратилганига қарийб 80 йил бўлса-да у ҳамон қўлдан-қўлга ўтиб келмоқда. Мазкур асар икки қисмдан иборат бўлиб, дастлабкиси-“Кеча” деб номлангани қўлингиздаги китобда акс этади.”Бугун” деб аталган иккинчи қисми ҳақида эса маълумотлар йўқ. Чўлпон дунёси, унинг олами, ижодидаги нафислик ва сержилолик сиз азизларга манзур бўлади деган умиддамиз.

 


С(Кир)

А-39

Айтматов Чингиз.

Жамила: қиссалар / Ч. Айтматов. Қирғизча ва русчадан Асил Рашидов таржималари.-Т.: Янги аср авлоди, 2015.-432 б.

ISBN 978-9943-27-565-2

УЎК: 821.512.154-3

КБК 84.(5Кир)

“Жамила”, “Алвидо, Гулсари!”, “Сомон йўли” ҳамда “Бўтакўз” қиссаларидан таркиб топган мазкур китоб Чингиз Айтматов асарлари туркумида чоп этилган. Чингиз Айтматовнинг нафақат ушбу асари, балки Танабой ва Гулсари, Ер ва Тулғаной, Абубакр ва Камол образлари гавдаланган кейинги қиссаларида ҳам қаҳрамонлар ўртасидаги умумийлик ва зиддиятлардан ўқувчи фақат ижобий натижа кутади. Асар якунида эса кутилмаган ниҳоя юз очади.

 


Ўз 2

Ж-13

Жабборов Рустам.

Хиёнат чорраҳаси: детектив қиссалар / Р. Жабборов.-Т.: “DAVR PRESS” НМУ, 2016.-280 б.

ISBN 978-9943-984-37-0

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(5Ў)7

Ушбу китобга истеъдодли ижодкор Рустам Жабборовнин сара детектив қиссалари жамланган. Асарлардаги самимийлик, ўзига хос содда тил ҳамда қандайдир сеҳрли куч ўқувчини адабиётнинг сирли оламига олиб кира олади.қиссалар тўплами детектив асарларни севиб мутолаа қилувчи китобхонларга манзур бўлади деган умиддамиз

 


Р 1

П-96

Пушкин А. С.

Евгений онегин: шеърий роман / А.С. Пушкин. Т.: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016.-203 б.

ISBN 978-9943-03-715-1

УЎК: 821.161.1

КБК 84.(2Рос=Рус)

Ўз вақтида “Рус шеъриятининг қуёши” деб ном олган Пушкин насрда ҳам, назмда ҳам самарали ижод қилган буюк сиймодир. У янги рус адабиётининг асосчиларидан бири сифатида рус маданияти тарихида чуқур из қолдирди. Қўлингизда рус шоири Пушкиннинг “Евгений Онегин” шеърий романи Ойбек томонидан ўзбек тилига ўгирилган. Ушбу асар маънавиятингизни бойитади, деган умиддамиз.

 


И(Турк)

К-21

Ўрхон Камол.

Тубсизлик гирдобидаги аёл. (Матн) / Ў. Камол; турк тилидан Р. Жабборов таржимаси.-Т.: “O’zbekiston” НМИУ, 2016.-184 б.- (“Жаҳон адабиёти” кутубхонаси)

ISBN 978-9943-28-593-4

УЎК: 821.512.161-3

КБК 84.(5Турк)

 Ўрхон Камол (1914-1972) нинг катта шуҳрат қозонган атоқли турк адиби “Тубсизлик гирдобидаги аёл” асари бундан ярим аср муқаддам яратилган бўлиб, бахтиқаро бир аёлнинг қисмати мисолида турк хотин-қизларнинг ўтган асарнинг биринчи ярмидан хаёти қаламга олинган. Азиз китобхон! Кутилмаган ходисалар, хаётнинг ранг – баранг қирраларини ўзида акс эттирган бу асар манзур бўлади.

 


Ўз 2

Ж-13

Жабборов Рустам.

“Зулмат диёрида”: (қиссалар) / Р. Жабборов-Т.: “IJOD-PRESS”, 2016.-264 Б.

ISBN 978-9943-20-144-6

УЎК: 821.512.133-1

КБК 84.(5Ў)7

 Азалдан дин, эътиқод инсонларни эзгуликка, ёруғликка даъват этиб келган. Бироқ динни ёвуз мақсадларга эришиш учун ўзларига восита қилиб, минглаб бегуноҳ инсонларнинг қонуни тўкувчи олчоқ кимсалар ҳар доим бўлган. Жабборов Рустам. “Зулмат диёрида” қиссасида ана шундай оқимлар тўрига илинган ёшларнинг аянчли қисмати қаламга олинган. Китобдан жой олган “Ёшлик бебошлик эмас”қиссасида ҳам бугунги ёш авлод вакилларининг характери, орзу ва интилишлари, улар ҳаётида учраб турадиган турли муаммолар, ёшлар тарбиясига қаратилиши лозим бўлган эътибор хусусида сўз юритилади.

 


Ўз 2

Қ-12

Аҳад Қаюм.

Икки душмани бор эркак кишининг :(шеър ва қўшиқлар гулдастаси) / А. Қаюм-Т.: DIZAYN PRESS, 2013.-288 б.

ISBN 978-9943-20-144-6

УЎК: 821.512.133-1

КБК 84.(5Ў)7

Аҳад Қаюмнинг шеърияти мухлислари учун ўзига хос гулдаста. Уларни мутолаа қиларкансиз, кўз ўнгизда шоир иқтидори, руҳий олами, намоён бўла боради.китобдан жой олган аҳлоқий – руҳий, ишқий ва ижтимоий мавзуидаги шеърлар Аҳад Қаюм мухлислари учун навбатдаги армуғон бўлиши шубғасиз.

 


С(Кир)

А-39

Чингиз Айтматов.

Оқ кема: қиссалар / Ч. Айтматов. Қирғизча ва русчадан Асил Рашидов таржималари.-Т.: Янги аср авлоди, 2015.-432 б.

ISBN 978-9943-27-594-2

УЎК: 821.512.154-3

КБК 84.(5Кир)

“Соҳил ёқлаб чопаётган олапар”, “Оқ кема” ҳамда “Сарвқомат дилбарим” каби машҳур қиссалардан иборат ушбу китоб Чингиз Айтматов ижодининг энг сермаҳсул давридан далолатдир. Ҳар учала асар жонли тасвир ва ҳикоячилик жиҳатидан ўқувчи диққатни буткул ўзига тортади.

 


И(Нем)

Р-40

Эрих Мария Ремарк.

Уч оғайни: Роман / Э.М. Ремарк.-Т.: “Sharq”, 2015.-416 б.- (Жаҳон адабиёти дурдоналари).

ISBN 978-9943-26-291-1

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(4)

Эрих Мария Ремарк “Уч оғайни”романи севги ҳақидаги  ХХ аср тарихий,  дўстлик ва инсон муносабатлари хақида фожиали, ўткир энг ажойиб ва  гўзал роман хисобланади

 

 


Ўз 2

С-74

Собирова Дилафруза.

Гўшанга алангаси: қисса / Д. Собирова. – Т.: “DAVR PRES”  НМУ, 2016.-224 б.

ISBN 978-9943-984-50-9

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(5Ў)7

Ушбу китобда бир-бирига кўнгил қўйган икки ёшнинг бахт остонасида ҳаёт синовларига тўқнаш келганлари, муўаббатлари сабаб ҳар қандай қийинчиликларни енгиб ўтганлари тасвирланган. Бу асар аёлнинг метиндек иродаси, тоғдек бардоши ҳаётнинг аччиқ синовларга дош бергани ва бундай чигал муаммоларни енгиб, оиласини сақлаб қолгани ҳақида ҳикоя қилади. Мазкур китоб ўқувчиларига манзур бўлади деб ўйлаймиз.

 


Ўз 2

Ю-91

Муҳаммад Юсуф.

Шоир севгиси / М. Юсуф; тузувчи Назир ас-Салом.- Т.: Noshir, 2014.-196 б.

ISBN 978-9943-411-5-8

УЎК: 821.512.133-1

КБК 84.(5Ў)6

Ушбу тўпламга М. Юсуфнинг турли даврларда ёзган шеърларидан саралаб олинган. Тўплам “Қизлар қўшиғи”, “Сени ҳеч ким севолмайди менингдек” , “Қизқалдоғим” деган бобчалардан иборат бўлиб, муҳаббат, табиат, мавзуларидаги шеърлар жамланган.

 


Уз 2

Ҳ-71

Ҳошимов Ўткир.

Дафтар ҳошиясидаги битиклар / Ў. Ҳошимов.; Тўлдирилган ва қайта ишланган нашри.-Т.: “Sharq”, 2015.-336 б.

ISBN 978-9943-26-393-2

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84.(5Ў)

Ушбу китобда Ўткир Ҳошимовнинг ўйлари, бир қадар армонли, бир қадар истеҳзоли, бир қадар табассумли хулосалари жой олган. Сиз китобхонлар хам китобни шошмасдан, ўйлаб ўқисангиз манзур бўлади деб ўйлаймиз.

 


С(Тадж)

Х-18

Умар Хайём.

Рубоийлар / У. Хайём; тарж.: Ш. Шомуҳаммедов -Т.: «O’zbekiston» НМИУ, 2015.-288 б.

ISBN 978-9943-28-320-6

УЎК: 821.512.133-1

КБК 84 (5Ў)

Ушбу китобдан номи дунёга машҳур шоир Умар Хайёмнинг энг сара рубойилари ўрин олган. Бу рубоийлар Фирдавсий номидаги халқаро мукофот лауреати Шоислом Шомуҳаммедовнинг аслиятдан таржимасида бир неча бор китоб ҳолида чоп этилган. Ушбу китобларда рус тилдаги таржималар ҳам келтирилган. Мазкур китобда ҳам ушбу машҳур рубоийлар ўзбек ва рус тилларида аслиятга асосан берилмоқда. Азиз китобхон! Ушбу китобни  ўқисангиз манзур бўлади деган умидидамиз.

 


33.08

И-95

Иш юритиш: Амалий қўлланма / М.Аминов ва бошқ. – Т.:”Ўзбекистон миллий энциклопедияси”Давлат илмий нашриёти, 2015. – 456 б.

ISBN-978-9943-07-162-9

УЎК 35.077(575.1)

КБК 65.050.2

Ушбу қўлланмада ташкилот ва муассасаларнинг иш юритиш фаолиятида энг кўп қўлланадиган хужжатлар, уларни тузиш тартиб – қоидалари масалаларига тўхталинди, улар тегишли намуналар билан кўрсатилган, иш юритишга оид луғат берилган.қўлланмадан бухгалтерлар, адлия маслаҳатчилари,аудитор, менежерлар ҳам фойдаланишлари мумкин.

 


Ўз2

Ғ-79

Ғафур Ғулом

Танланган асарлар. Назм ва наср. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2016. – 352 б

ISBN-978-9943-03-373-3

УЎК 821.512.133-3

КБК 84(5Ў)6

Академик шоир, ўзбек адабиёти равнақига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган Ғафур Ғулом ижоди ўзбек китобхонларининг бир неча авлодини тарбиялашга хизмат қилган. Ушбу китобга жамланган асарлар ўзининг ғоявий руҳи билан мустақилликни қўлга киритган халқимизнинг комил инсонларни вояга етказиш йўлидаги курашида камарбаста бўлишига ишонамиз.

 


8Ўз 1

А-12

Абадият Гулшани : мақолалар, шеърлар/лойиҳа муаллифи Ў. Раҳматов, тўплаб нашрган тайёрловчи М. Жонихонов Тoshkent.: Sharq,2016.-192 б.

ISBN 978-9943-26-073-3

Алишер Навоий тавалудининг 575 йиллигига бағишланади

 

 

 

 


8Ўз 1

А-12

Алишер Навоий тавалудининг 575 йиллигига бағишланади

Лойиҳа муаллифи Ў. Раҳматов.- Тoshkent.: Sharq,2016.-192 б.

ISBN 978-9943-26-444-1

Абадият Гулшани II китоб

 

 

 

 


Ўз 2

З-74

Дилноза Зокирова

Қумли кўзёшлар

Тошкент: “Mashhur-Press” нашриёти, 2016.-104 б.

ISBN 978-9943-4687-1-9

Пьеса ва сценарийлар

 

 

 

 


Ўз 2

Т-11

Зикирулло Тўраев Шодибек ўғли

Илҳомим манбаи ўзингсан, ватан

Гулистон.:”Зиё” нашриёти. 2016.-152 б.

ISBN 978-9943-4637-8-3

Зикирулло Тўраев адабиётни, айниқса шеъриятни севади. Ўзи ҳам шеърлар ёзади.

 

 

 


Уз 2

М-24

Бахтимёр Мансуров

Савоб умидида

Тошкент: “Зиё”-нашриёти, 2016 йил, 76 б.

ISBN 978-9943-4775-2-0

Турмуш чораҳаларидаги воқеалар ва ҳаётий лавҳалар

 

 

 


6 33

Қ-22

Х.К. Каршибоев, Б.Ё. Тухтаев, Ж.Х. Каршибоев

Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлиги.

Гулистон Давлат Университети

Қурғоқчилик минтақаларида Astragalus туркуми вакилларининг ҳаётий стратегиялари

Гулистон.:”Зиё” нашриёти. 2016.-152 б.

ISBN 978-9943-4775-3-7

Монография қурғоқчил шароитда тарқалган астрагалларнинг ҳаётий стратегияларини ўрганишга бағишланган бўлиб, унда ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва репродукция жараёнинг асосий томонлар


57

Ф-57

Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлиги.

Гулистон Давлат Университети

Фидоий инсон

Илмий-оммабоп нашр Гулистон-2016

(Ёхуд систематик-биолог олим Насимхон Сулаймонов ҳақида хотиралар)

 

 

 


Ўз2

Д-99

Фотима Дўстқулова

Бетакроримсан Ватан

Гулистон.:”Зиё” нашриёти. 2016.-31 б.

ISBN 978-9943-4775-6-8

(Шеърлар, ҳикоялар)

 

 

 


Ўз2

Я-49

Мадина Якубова

“Ифтихоримсан Ватан” мақола ва хикоялар тўплами

Гулистон.:”Зиё” нашриёти. 2016.-36 б.

УДК:821.512.133

ISBN 978-9943-4775-5-1

Мадина Якубова Юрт келажаги иқтижорли ёшдар танлови республика босқичи иштирокчиси. Публицистика йўналишида ижод қилади. Мақолалари “Сирдарё ҳақиқати”, “Янгиер тонги”. “Давр ёшлари” газетасида чоп этилган.

Унинг илк китоби сизга манзур бўлади деган умиддамиз.

 


32С

М-54

Шавкат Миромонович Мирзиёев

Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак.

ТОШКЕНТ-“ЎЗБЕКИСТОН”-2017

ISBN 978-9943-28-948-2

Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Махкамасининг кенгайтирлилган мажлисидаги маъруза

2017 йил 14 январь

 


Уз2

А-56

Bir cho’ntak yong’oq. Полный карман орехов

Miraziz A’zam

(O’zbek va rus tillarida). T.: «O’zbekiston» NMIU 2008.-32 b.

ISBN 978-9943-01-323-0

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки).- O’zb. Va rus tillarida

 

 

 


Р2

В-66

Sozanda. Музыкант

Vitaliy Valentinovich Bianki

(O’zbek va rus tillarida). T.: «O’zbekiston» 2008.-32 b.

ISBN 978-9943-01-307-0

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки).- O’zb. Va rus tillarida

 

 

 


Р2

В-66

Aslahasiz ustalar. Мастера без топора

(O’zbek va rus tillarida). T.: «O’zbekiston» 2008.-32 b.

ISBN 978-9943-01-322-3

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки).- O’zb. Va rus tillarida

 

 

 

 


Рф

R-91

Oltin yongli cho’chqacha. Свинка-золотая щетинка

Rus xalq ertagi. (O’zbek va rus tillarida). T.:O’zbekiston NMIU2008.-32 b.

ISBN 978-9943-01-322-3

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки).- O’zb. Va rus tillarida

 

 

 

 


И(Дан)

А-65

Cho’chqaboqar. Свинопас

Andersen Hans Kristian: tarj. T. Alimov.- / T.: DAVR 2012.-20 b.

Til. Va matn paral. O’zb. Va rus tillarida

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки).- O’zb. Va rus tillarida

 

 

 

 


I(Англ)

Sh-32

Shahzoda roland. Принц роланд

Shahzoda roland: ingliz ertagi/ T.: DAVR 2012

Til. Va matn paral. O’zb. Va rus tillarida

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки).- O’zb. Va rus tillarida

 

 

 

 


Рф

Ch-89

Churtanbaliq amiri bilan pufak, poxolpoya chiptakovush. По щучьему веленью пузырь, соломинка и лапоть.

/ Rus halq ertaklar; tarjimon A. Akbar.- «DAVR NASHRIYOTI» Toshkent-2012-16 b.

(Eng Go’zal ertaklar-Самый Красивые сказки). –O’zbek va rus tillarida