18102016xk-1

М 29

Марҳабо.

Сайланма. Ж 1: Шеърлар / Марҳабо. – Т.:”O’zbekiston”НМИУ, 2015. – 360 б.

ISBN 978- 9943-28-304-6

УЎК: 821.512.133-1

КБК 84(5Ў)7

Сайланмада энг сара шеърлар жой олган.

 

 

 


18102016xk-1

Уз 2

П 99

Пўлат, Турғун.

Ичкуёв: Сайланма. – Тўлдирилган қайта нашри. – Т.: “Ёзувчи”, 2000. – 256 б.

ISBN 5-8255-0673-10

Ушбу сайланма билан танишган ҳар бир китобхон мустақиллик моҳиятини янада теранроқ англайди.

 

 

 


18102016xk-1

Ўз 2

Н 57

Низом, Тўлан

Авжи ёз: Сайланма. Уч жилдлик.  2 жилд. – Т.:”Шарқ”, 2010. – 384 б.

ISBN- 978-9943-00-314-9

ББК 84(5 Ўзб)6

Шоирнинг навқиронлик ва ўрта ёшлик даври асарлари, шунингдек, “Шеър хавоси”рукни остида айрим мақолалари ҳам киритилган.

 

 


18102016xk-1

Ўз 2

Н 57

Низом, Тўлан

Сайланма. Уч жилдлик. Баҳорий майсалар. 1 жилд. – Т.:”Шарқ”, 2007. – 400 б.

ISBN- 978-9943-00-199-2

ББК 84(5 Ўзб)6

Ўзбекистон халқ шоири Тўлан Низом таваллудининг 70 йиллиги муносабати билан уч жилдлик “Сайланма”си нашр этилмоқда. Биринчи жилдда шоирнинг ёшлик ва навқиронлик даврида битилган асарларидан намуналар жамланган.

 

 


18102016xk-1

Ўз 2

Н 69

Нишонов Исҳоқжон

Улар қотилликда айбланмайди: Қиссалар ва ҳикоялар.Наманган.: “Наманган”, 2012. – 174 б.

ISBN- 978-9943-328-77-8

УДУ:     821.512.133.1

84(5Ўзб)7

Ушбу китобда халқ тинчлиги, осойишталиги йўлида тинимсиз меҳнат қилган фидоий инсон, милиция полковниги Маматимин Содиқов хотиралари асосида яратилган ҳикоялар асосида яратилган.


18102016xk-1

Ўз 2

Н 69

Нишонов Исҳоқжон

Қасоскор қашқирлар: Қисса. Иккинчи китоб. Наманган.: “Наманган”, 2012.- 207 б.

ISBN- 978-9943-4051-3-4

УДК: 821.512.133.3

КБК   (84)(5Ўзб)7

Исҳоқжон Нишоновнинг ушбу китобда ўзбек йигитининг Россия давлатига ишга бориб мафия йўлига  кириб  қолгани баён этилган.

 


18102016xk-1

Ўз 2

Н 69

Нишонов Исҳоқжон

Қасоскор қашқирлар: Қисса. Биринчи китоб. Наманган.: “Наманган”, 2012.- 207 б.

ISBN- 978-9943-4051-3-4

УДК: 821.512.133.3

КБК   (84)(5Ўзб)7

Исҳоқжон Нишоновнинг ушбу китобда ўзбек йигитининг Россия давлатига ишга бориб мафия йўлига кириб  қолгани баён этилган.

 


18102016xk-1

Уз2

S-12

Said Ahmad

Qorako’z majnun: hikoyalar. T.: O’zbekiston, 2013.-232 b.

ISBN 978-9943-01-985-0

UO’K: 821.512.133-3

KBK    84(5O’)6

Бу китоб йиғма хикоялардан иборат.

 

 


18102016xk-1

И(Эрон)

С-28

Самарқандий, Заҳирий

Хотинлар макри: Т.: Ғ. Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси. 1992.-120 б.

ISBN 5-635-01213-2

Қадимги Эрон адабиётининг шоҳ асарларидан бири бўлиб унда Донишманд Синдобод шоҳ фарзандларига тарбият беради.

 

 

 


18102016xk-1

И(Ҳинд)

С-36

Cаҳний, Бҳишам.

Басантий: роман. Т.: “ Turon-Iqdol ”, 2010.-144 б.

ISBN 978-9943-14-137-7

Мазкур Басантий романи Хиндистондаги барча камбағаллар ҳаётидан ҳиқоя қилувчи камдан-кам асарлардан бири ҳисобланади. Асар кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

 

 

 


18102016xk-1

И(Фр)

С-37

СименонЖ.

Мегрэ ва дайди. Мегрэ министр ҳузурида: Романлар. – Т.: “Адолат”, 1999. – 232 б

Француз ёзувчиси Жорж Сименон ўзининг психологик-детектив романларида юз берган жиноятларни акс этириб берган.

 

 

 

 


18102016xk-1

И (Фр)

С-91

Стендаль

Парама ибодатхонаси: Роман. Т.: Медицина, 1990.-464 б.

ISBN 5-638-00375-4

Буюк француз ёзувчиси Бальзак Стендальнинг ушбу романидан улуғ асар дея аталган эди. Ушбу роман жаҳон адабиёти дурдоналари қаторидан жой олган.