Уз 2

Ш-91

Шукрулло.

Тукилган дардларим: Шеър ва достонлар [Матн] / Шукрулло. –  Т.: Шарқ, 2001. – 320 б.

Ушбу китобдан шоирнинг энг сара шеър ва достонлари жой олган.

УЎК: 821.512.133-1

КБК:84(5Ўзб) 7-2

 

 

 


Ўз 2

Ш-74

Шодмон,Ҳаёт.

Умид  фасллари : Шеърлар [Матн] /  Ҳаёт Ш.; Масъул мухаррир: Б.Тўйчибоев; Тақризчи: У. Ўлжабоев. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 212 б.

ISBN 978-9943-08-748-4

УЎК: 821.512.133-1

КБК:84(5Ўзб) 7-2

“Умид  фасллари” китобига кирган шеърлар халқ оғзаки ижодидага хос бўлган оханглари билан , янги кашфлар,оҳорли маънолар билан ажралиб туради. Унда Ватан, ота-она, фарзанлик туйғулари, севги, ёшлик ҳиссиётлари уфуриб турган шеърлар ҳам анчагина.

Ҳаётни кўриб, кузатиб, ундан бахшиёна хулосалар чиқарувчи ижод соҳибининг мазкур асари сизни бефарқ қолдирмаслигига ишонамис.


78

У 51

Умрбоқий қўшиқлар: Жилд 1. Тўлдирилган иккинчи нашри [Матн] / Тўплаб нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Э.Очилов. – Т.: SHarq, 2013. – 465 б.

ISBN 978-9943-00-878-6                                                                                      УЎК: 784 (575,1)

КБК: 85,314(5Ў)

Асрлар давомида халқ хофизлари томонидан севиб куйлаб келинган ва ҳозирги кунда ҳам авж пардаларда янграётган кўплаб умрбоқий қўшиқларимиз борки, улар ўзбек миллий қўшиқчилигининг олтин фондидан жой олган. Умурбоқий мумтоз қўшиқлар матнида сараланган ушбу тўплам ана шу эзгу ният натижасида у нафақат мумтоз қўшиқларга ихлос қўйган санъаткорларимизга, балки бутун қўшиқсевар халқимизга муносиб туҳфа бўлади.

 


78

У 51

Умрбоқий қўшиқлар: Жилд 2. Тўлдирилган иккинчи нашри [Матн] / Тўплаб нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Э.Очилов. – Т.: SHarq, 2013. – 416 б.

ISBN 978-9943-00-933-2                                                                                      УЎК: 784 (575,1)

КБК: 85,314(5Ў)

Мумтоз қўшиқларга муҳаббат ҳеч қачон сўнмаган. Хозирги кунда ҳам хонандаларимиз мумтоз қўшиқларга тез – тез мурожаат қилмоқдалар, баъзан уларни замонавийлаштириб, эстрада йўлида куйламоқдалар. Ушбу тўплам ана шу эзгу ният натижасида у нафақат мумтоз қўшиқларга ихлос қўйган санъаткорларимизга, балки бутун қўшиқсевар халқимизга муносиб туҳфа бўлади.

 


Ўз 2

З-24

Зокиров, Йўлдош Шодиёрович.

Ганж: Очерк ва лавҳалар [Матн] / Й.Зокиров. – Т.:”Шарқ”, 2000. – 224 б.

“Ганж” аслида бойлик маъносини англатади. Йўлдош Зокиров асарда ҳар қандай бойликдан улуғроқ туйғу – инсонларнинг бир – бирига, касбу корига, она – Диёрига меҳр – муҳаббати, севгиси ҳақида ҳикоя қилади.

 

 

 

 


Ўз 2

Д-13

Davron, Xurshid

Bibixonim qissasi [Matn] / X.Davron. – T.: Sharq, 2006. – 368 b.

KBK: 84(5O’)6

Iste’dodli shoir va yozuvchi Xurshid Davronning ushbu to’plamdan joy olgan hikoya va qissalarida ulug’ ajdodlarimiz – soxibqiron Amir Temur, Mirzo Ulu’bek, Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband, Bibixonim, Najmiddin Kubro singari insonlarning haqiqat va adolat tantanasi yo’lidagi kurashlari qalamga olinadi.

 

 

 


Uz1

N-14

Navoiy, Alisher

Lison ut-tayr: (Nasriy bayoni bilan) [Matn] / Alisher Navoiy. – T.: G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 472 b.

KBK: (5O’) I

Qo’lingizdagi bu nashrda ikki kitob bor: birinchisi dostonning asli: Navoiy asarlarini o’qib bemalol tushuna oladiganlarga mo’ljallangan; ikkinchisi: nasriy bayoni: Alisher Navoiy ijodiy dargohiga kirishni havas qiladigan keng kitobxonlar ommasiga tavsiya etiladi.

 

 

 


8Уз

Ш 48

Шуҳрат замондошлар хотирасида [Матн] / Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Ашурали Жўраев. Масъул муҳаррир: Ш.Мансуров. – Т.: «O’zbekiston». – 2008. – 352 б

ISBN 978-9943-01-217-2

ББК: 83,3 (5Ў)6

Ушбу китобда Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шуҳрат ҳақида ҳикоя қилинади. Шуҳрат фақат асарлари билан эмас, шахсий ҳаётидаги ибрати, қалб саховати, самимияти билан ҳам эътибор қозонди. У хар доим устозлар ҳурматини жойига қўяр, тенгдошлари меҳнатини юксак қадрлар, ёшларга раҳнамолик қилар, ҳаётда ижодда ўз йўлини топиб олишида меҳр – мурувватини аямаган.

 


Ўз 2

Б 79

Бобожон, Рамз.

Юсуф ва Зулайҳо: Драматик достон [Матн] / Р.Бобожон. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр, 2000. – 136 б.

ISBN 5-635-01909-9

Ўз 2

Ушбу драматик достон ўзига хос янги мазмун ва янги шакл – шамойил, бадиий шукуҳ ва ёрқин замонавий руҳ касб этганлигига гувоҳ бўласиз. Зеро, инсон қалбидаги ҳам назокатли, ҳам исёнкор асрий туйғулар туғёни – адолат ва адоват, эрк ва зулм, муҳаббат ва разолат янада баралла жаранглайди.

 


Ўз 2

Т 59

Тоир, Маҳмуд

Аҳли муҳаббат, қайдасиз: шеърлар [Матн] / М.Тоир. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2014. – 220 б.

ISBN 978-9943-03-569-0

УДК: 821.512.133 -1

ББК: 84 (5Ў) 6

Ушбу тўплам барчамизнинг севимли шоиримиз Маҳмуд Тоирнинг оҳангларга кўчган, шунингдек, ўз оҳанги билан яралган янги шеърларидан тузилган. Улар сизнинг кўнглингиз тўридан жой олади.

 


002

Ш 74

Шоғуломов, Ислом.

Саодат манзиллари [Матн] / И.Шоғуломов. – Т.: Шарқ НМК Бош таҳририяти, 1996. – 224 б

ББК 76.17

Ушбу китоб Ислом Шоғуломов (1996 й) бақувват нашриёт – матбаа мажмуасини шакллантиришга раҳбарлик қилиш баробарида ўзига хос матбаатчилик мактаби яратган меҳрибон ва зукко раҳбар эканлигини тараннум этади.

 

 

 


32 С 5

Қ 51

Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги: (Амалий қўлланма) [Матн] / Масъул муҳаррир, проф. Ш.Ҳ.Файзиев. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, ILM ZIYO, 2009. – 312 б.

ISBN 978-9946-303-99-7

ББК: 65.32(5ў)

Қўлланмада “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” Давдат дастурининг мазмун – моҳиятига бағишланган илмий – амалий мақолалар, қишлоқ тараққиёти ва фаровонлигига оид қонун ҳужжатлари рўйхати ва уларда қўлланилган асосий тушунча ва атамаларнинг изоҳли луғати, Давлат дастуридаги асосий йўналишларнинг систематик ифодаланиши ўрин олган.

 


32 С

Ў 32

Ўзбекистон – бағрикенг диёр  [Матн] / Масъул муҳаррир А.Очилдиев. – Т.: Ўзбекистон, 2007. – 280 б.

ISBN 978-9943-01-026-0

КБК: 66.5(5Ў)

Ушбу китобда юртимизда қарор топган миллий ва диний бағрикенгликка хос хусусиятлар илмий – назарий хулосалар ва ҳаётий мисоллар ёрдамида талқин ва таҳлил этилган.

 

 

 


30

Г 13

Гадойбоев, Аъзамжон.

Халқ йўли – ҳақ йўл [Матн] / А. Гадойбоев. – Т.: Янги аср авлоди, 2004. – 212 б.

ISBN 5-633-00213-х

Ушбу китобда “Маҳалла” хайрия жамғармаси, ўзини ўзи бошқариш органлари ҳуқуқий асосларининг аҳамияти, халқимизнинг асрлар бўйи шаклланган анъаналари, бозор иқтисодиёти шароитида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, иқтисодий қўллаб – қувватлаш, маҳаллалар ҳаётида ислом динининг ўрни, маҳалла ютуқлари, хатолар ва сабоқлар ҳамда таҳдидли кучлар ҳақида мулоҳаза юритилади.

 

 


32 С(С 52)

Р 13

Равшанов, Поён.

Қашқадарё: истиқлол арафасида. 1986 – 1989 [Матн] / П.Равшанов. – Т.: Маънавият, 2003. – 176 б.

КБК: 66.3(5У)8+63.3(5У-4)

Ушбу китобда унитилмас воқеалар ҳақида атрофлича ҳикоя қилинади. Бугунги истиқлолимиз тарихининг ёрқин бир саҳифасига айланган ўша давр воқеалари уларга бевосита гувоҳ бўлган, Ислом Каримов билан бирга ишлаган одамларнинг жонли хотиралари орқали баён этилади.