Фото книга

Н 7

Нишонов, Исоқжон

Никоҳсиз тақилган узук [Maтн]: Роман / Нишонов И. – Тошкент: Наманган, 2017 йил. – 208 б.

УЎК: 821,512,133-3

КБК: 84 (5Ўзб)

ISBN 978-9943-47-842-8

«Афғон шамоли» туркумида чоп этилган романлар муаллифи Исоқжон Нишоновнинг ушбу асари ҳам афғон урушида қатнашган юртдошларимиз, уларнинг аянчли тақдирлари, фарзанд, ёр доғида не азоб-уқубатларни бошидан кечирган яқинлари кечмиши ҳақида.

Ўз Ватанининг, оиласининг устуни, ҳимоячиси – эркак киши қўрқоқ, сотқин, номард бўлса, бу нафақат ота-онани, балки бутун бир миллатни ҳам иснодга қўяди.

Китобда афғон юртида қон тўккан бегуноҳ ўғлонларнинг қул сифатида кечирган ҳаётлари, тирик қолиш учун баъзи бирларининг мунофиқликлари турли воқеалар асосида таъсирчан ёритилган.

Асар йигитлар қалбида мардлик, шижоат, садоқат туйғуларини тарбиялаши билан ҳам ўта аҳамиятлидир.


Фото книга

Х-87

Худойберганов, Баҳодир

Кўйнимдаги қотил [Maтн]: Роман // Худойберганов, Б. – Тошкент: “Sharq”, 2017. – 368 б.

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84(5Ў)7

ISBN-978-9943-22-247-2

“Қуйиимдаги қотил” романида баъзи ёшларнинг жиноят оламига кириб қолиши моҳхирона ва бадиий тарзда акс эттирилган. Инсон хеч қачон ақл-заковатини мол-дунё, мансаб, обру учунгина сарфламаслиги керак. Дунеда маънавиятдан қудратлироқ, юксакроқ куч иўқ. Бунга эришмоқ учун эса инсон баркамол тарбияланган бўлиши лозим.

Янги асарда сзувчи жамиягдаги тўғри йўлдан адашган тоифаларнинг яшаш тарзини, айш-ишрат ва нафс балосига гирифтор бўлган кимсалариинг ўзаро зиддиятларини муфассал тасвирлаб берган. Романда бундай одамларнинг асл бахт- саодатдан йироқлиги, уларнинг тубанлашиб кетгаинлиги натижасида маьнавий инқирозга учрашлари китобхон куч ўнгида хақоний гавдалантирилган.


Фото книга

Ҳ 49

Ҳошимов, Набижон

Аёллар қамоқхонасидан мактублар [Maтн]: ҳикоялар / Ҳошимов Н. – Тошкент: «IJOD-PRESS», 2017 – 224 б.

УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84(59)6

ISBN: 978-9943-994-79-9

Асар долзарб мавзуда бўлиб, айниқса, аёллар орасида содир бўли­ши мумкин бўлган жиноятчилик ва хуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун хизмат қилади. Ҳар бир маҳкума аёлнинг тақдири, қай бир содир қилган ноқонуний ҳаракати унун пушаймон экани билан тарбиявий аҳамиятга эга.


Фото книга

Қ 59

Қоржовов, Азамат

Уч дугона фитнаси [Maтн]: қиссалар / Қоржовов А. – Тошкент: «Sano-standart» нашриёти, 2017 йил. – 288 б.

УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84(5Ў)6

ISBN 978-9943-4880-7-6

Йиллар ўтиб шаҳардаги тамаддихонада уч дугона учрашади. Улар бир қишлоқда туғилиб-ўсган, бир синфда ўқиган, қалин дугона эдилар. Бироқ ҳаммаси бошқача бўлиб чиқади…

Шунингдек, Азамат Қоржовов қаламига мансуб яна бир қисса – “Ўлиб тирилганлар қисмати”ни ўқир экансиз, Шарифа исмли ҳуқуқшунос аёлнинг бошига тушган кўз кўриб-қулоқ эшитмаган кечмишларга гувоҳ бўласиз.


Фото книга

84(5O’)6

Q-60

Qoriyev, Maqsud

Spitamen [Matn]: Tarixiy roman / Qoriyev М. – Toshkent: “O’qituvchi” NMU, 2017. – 312 b.

UO’K: Х21.512.133-31

КВК: 84.(5O’)6 Q-60

ISBN 973-9943-22-135 2

Dunyoni zabt etish xayoli bilan qo’liga qurol olib, qator mamlakatlarni egallagan maktdoniyalik Iskandar Sug‘diyonaga Qo’shin tortadi. Erkparvar sug’d sarkardasi Spitamen xalqni bosqinchilarga qarshi kurashga boshlaydi. Yengilmas hisoblangan muntazam qo’shin ular bilan to’qnashuvda ko’p kuchini yo’qotadi. Natijada Iskandarning dunyoni egallash rejasi buziladi.

Asarda o’zgalar yurtiga bostirib kelgan bar qanday bosqinchi shunday zarbaga uchrashi qiziqarli voqealarda tasvir qilinadi.


Фото книга

К-59

Қоржовов, Азамат

Хиёнат тўридаги хўнрезлик [Матн]: детектив қисса / Қоржовов А. – Тошкент: IJOD-PRESS, 2016. – 232 б.

УЎК: 821.512.133-322.4

КБК: 84(5Ў)7

ISBN 978-9943-994-23-2

Шахардаги боши берк тор кўчалардан бирида жойлашган ателъеда туш пайти тикувчи жувонни ўлдириб кетишади. Орадан олти ой утса ҳам қотил топилмайди. Мурданинг ёнида ётган қора ниқоб, бир пой қизил кавуш, йигирма АҚШ доллари ва тўппонча ўқининг бир дона гильзаси ашёвий далил эди. Гувох эса йўқ. Тикувчини ким, нима мақсадда ўлдирганди? Бир бегуноҳ аёлда кимнинг қасди бор эди? Боши берк кўчанинг хаёлга келмаган сири нимада?

Бир қанча детектив, саргузашт ва мистик асарлар муаллифи Азамат Қоржововнинг «Хиёнат тўридаги хўнрезлик» қиссаси қахрамони Йўлдошни шахсан прокурорнинг ўзи ательедаги қотиллик жумбоғини ечишга жалб этади. Йўлдош ишга киришиб, марҳумапинг шахсий ҳаётига кириб бораркан, гаройиб далилларга дуч кела бошлайди…


Фото книга

К-54

Коэльо, Пауло

Портобелло жодугари [Матн]: роман / Пауло Коэльо; Русчадан Шухрат Сатторов таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 256 б.

УЎК: 821.512.133

КБК: 84.4 ингл.

ISBN 978-9943-20-293-1

Гарчи муҳаббат фарзанди бўлса-да, у ота-онасидан йироқда катта бўлди. Тўкис оила, асилзодалар муҳити, яхши мактаб… Бир фарзанд учун ҳақиқий ота-она нима қилиши лозим бўлса, лўли қиз – Ширинни боқиб олган оила ҳам унга керагича меҳр билан муносабатда бўлишди. Улғайгач, Шириннинг асли наслига қанчалик таъсир қилди? Умид билан вояга етказган Самира Халилга фарзандининг асранди эканлигини айтиш нима учун керак бўлди? Афина исми Ширин ҳаётига қанчалик дахлдор? Жодугарлик — қаҳрамоннинг ички ҳолатими ёки хоҳиши? Унинг сирли ўлими ортида яна қандай синоатлар яширин?

Мутолаа давомида ўқувчи жуда кўп саволлар қуршовида қолади, жавоблар ортидан яна жавоблар келиб чиқади, ўзини англамоқчи бўлган аёлнинг ҳаёт ва хаёл ҳақидаги ҳақиқатлари китобхон кўз ўнгида бор бўй-бастини кўрсатади…


Фото книга

П-46

Пиранделло, Луижи

Бировга кулма зинҳор [Матн]: «Ла Скала»даги вахима / Л.Пиранделло, Д. Буццати. – Тошкент: «О‘zbekiston», 2016. – 264 б. («Жахон адабибти» кутубхонаси)

УЎК: 821.512.133-3

КБК 84(4Ита)

ISBN 978-9943-01-996-6

Адиб «Бировга кулма зинҳор» ҳикоясида соғлом ва ногирон икки дўстнинг бир-бирига раҳм-шафқати, ҳаёт учун кураши, соғлом дўст ҳам мажруҳ бўлиб қолганида бир-бирини суяшлари, тортган азоблари муфассал тасвирланади. Л. Пиранделлонинг бу ҳикоялари илк збек тилида нашр этилмоқца. Адиб «Сеҳрли кийим» ҳикоясида баъзи одамларга текин, меҳнатсиз келаётган катта бойликлар турли жиноят ва қотилликларнинг чосили эканлигини кўрсатади.

Дино Буццатининг «Афсунгар», «Рангли пуфак», «Эйнштейн билан учрашув» ҳикоялари Илҳом Ҳафизов таржимасида ўзбек китобхонларига такдим этилди.

Адибнинг «Асримиз дўзахига саёҳат», «Ла Скаладаги ваҳима», «Дўстлар», «Телефонлар қўзғолони», «Ишқий мактуб», «Тезюрар поезд», «Икки ҳайдовчи», «Чиқ-чиқ», «Шифокор ҳузурида» ҳамда «Катталаштирилган сурат» қиссалари таржимон Назира Жўраева томонидан ўзбек тилига таржима қилинди.


Фото книга

0-90

Отсиз, Хусаин Нихол

Кўкбўриларнинг тирилиши [Матн]: Тарихий роман / Х-Н. Отсиз. – Тошкент: «О‘zbеkiston», 2015. – 184 б.

УЎК: 821.512.161-3

КБК 84(5Турк)

ISBN 978-9943-28-174-5

Ушбу тарихий романда Буюк турк хоконлиги, яъни Кўктурк давлатининг асоратдан қутилиши – Тўнюқуқ давридаги курашлар, ўша даврдаги кишиларнииг ўзига хос турмушлари, севги ва садоқат, дўстлик ва душманлик, тубанлик па улуғлик каби инсоний хислатлари мароқли воқеа-ҳодисалар воситасида ёритилган.


Фото книга

К-67

Artur Konan Doyl.

Sherlok Xolms va doktor Uotsonning sarguzashtlari [Маtn]: Hikoyalar va qissalar / K. D. Artur. –Тoshkent: Yangi asr avlodi, 2014. – 588 b.

ISBN 978-9943-27-363-4

Artur Konan Doylning “Yo‘qotilgan dunyo”, “Zaharlangan mintaqa”, “Dahshat vodiysi” kabi asarlari nafaqat Yevropada, balki butun dunyoga mashhur. Va ayni paytda yurtimiz kitobsevarlariga ham yaxshi tanish.

Bu to’plamda yozuvchining detektiv, ilmiy fantastika, sarguzasht asarlaridan saralab olingan, hayotiy dalillarga boy hikoya va qissalari joy olgan.

 

 


Фото книга

Х-71

Хошимов, Набижон

Адашган автобус [Матн]: саргузашт роман / Хошимов Н. – Тошкент: IJOD-PRESS, 2016. – 256 б.

УЎК:821.512.133-3

КБК:84(5Ў)7

ISBN 978-9943-994-19-5

Қўлингиздаги асар нафақат автобус ҳайдовчилари ва йуловчилари, балки ўз ҳаёт йўлида қоқилган замондошларимиз ҳақидадир. Дархақиқат, баъзи хамюртларимиз енгил ва осон пул топиш мақсадида ўз инсоний қадрларини ерга урмоқдалар. Қонунсиз тарзда юртдан чиқиб кетган ватандошларимиз хорижда қора ишларга жалб этилиб, айрим ҳолларда қул сифатида камситилаётганлиги ҳам сир эмас. Афсуски, бойлик, мумай даромад кетидан қувганлар орасида хору зор бўлиб қайтаётганлар ёки фарзандларини тирик етим қилиб, оиласини тақдир хукмига ташлаб кетаётган ватандошларимиз ҳам бор. Асарда бугунги куннинг ана шу долзарб муаммоси қаламга олинган.


Фото книга

Ш-77

Шомуродов, Исмоил

Орзу мамлакати [Матн] / Шомуродов И. – Тошкент: «DAVR PRESS» НМУ, 2014. – 376 б.

УЎК: 821.512.133

КБК 84(5Ў) 6

ISBN 978-9943-4441-6-4

Асарда «Мағлубият» (XX асрнинг 20-йиллари ҳақида) ва «Одамҳўр» (XX асрнинг 40-йиллари ҳақида) романларида акс этган воқеа-ҳодисаларнинг кейинги босқичи, XX асрнинг 80-90-йиллари ҳикоя қилинади. «Орзу мамлакати»да кайд этилган китоблардаги воқеа-ҳодисалар мантиқий якунини, қахрамонлар хаёти эса уз ечимини топади.

 


Фото книга

УЎК: 821.1

КБК 84(Ў5)

М-92

Мирмуҳсин

Умид [Матн]: роман / Мирмуҳсин. – Тошкент: Tafakkur qanoti, 2017. – 352 б.

УЎК: 821.1

КБК 84(Ў5)

ISBN 978-9943-382-55-8

Муҳтарам китобхон! Таниқли адиб, Ўзбекистон ҳалк ёзувчиси Мирмуҳсиннинг “Умид” романи яратилганига 60 йил тўлди. Асарда аспирант, пахтачилик соҳасида яхши ниятлар билан тадкиқот олиб борган содда, беғубор йигитнинг қувонч ва ташвишларга тўла ҳаёти, самимий ссвгиси-ю, бу йўлда чалғиб, қатиқ қоқилиши ҳаққоний гавдалантирилган. Меҳнату ирода, софдиллик ёш илмий ходнмга қанот бағишлайди. Ёзувчи Умиднинг ички кечинмалари, илм йўлида тинмай изланишларини тасвирлаш орқали шу соҳага умрини бағишлаган фидоии олимларни, Чўтир хола каби маънавий дунёси юксак мехнаткаш инсонларни, шунингдек, шухрат, бойлик орттиришга хирс куйган айрим қиёфалар кирдикорларини очиб берди. Сермаҳсул ижодкор сифатида эьтироф этилган Мирмуҳсиннинг “Умид” романи она юртга муҳаббат туйғуларига тўла бўлиб, қалб изтироблари, зиддиятлар махорат билан акс эттирилгани боис, минглаб китобхонлар кўнглига йўл топа олди.


Фото книга

Ҳ-75

Ҳамдам, Улуғбек

Ёлғизлик [Матн]: роман / Улуғбек Ҳ., Сузбоши муаллифи Раҳимжон Раҳмат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 272 б.

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84(5Ўзб)7

ISBN 978-9943-27-885-1

Адабиёт – кунгил изҳори эмас, деган эди шеъриятимизнинг забардаст дарғаларидан бири Абдулла Орипов. Прозада ҳам бу таърифни келтириш ўринли. Гарчи адиб ўз асарида яшаса-да, аммо айтадиган сўзи, сўз замиридаги фалсафаси ўзидак ортиқ бўлмаса, у ўқувчига янгилик беролмайди.

Ёлғизлик – бутун бошли қисса. Аммо унинг қаҳрамони, барча ўқувчи учун – Ёлғиз. Унинг исми, туриш-турмуши, мақсади, келажаги Ёлғиз. Инсон ҳаётида Ёлғизликиинг нечоғлик ўрни борлиги ва қудрати мутолаа жараёнида ўқувчига юз очади.

“Мен бахтли эмасман, мен бахтнинг узиман!”, деган таъкид билан ёзувчи ҳар бир китобхонни, керак бўлса, турткилаб уйғотади…