Сб 3

Е-81

Еттинчи қурбон: детектив ҳикоялар [Maтн] / Тўплаб нашрга тайёрловчи: Дилшодабону Аввалбоева. – Т.: Yurist – media markazi, 2017. –160 б.

ISBN 978-9943-4339-6-0

УЎК: 821(4-011/-015)

КБК:84(0)

Ушбу асарда воқеалар ривожи ҳақиқатни билишга бўлган қизиқиш китобхонни асар сўнггигача уни “нафас олмай” ўқишига сабаб бўлади. Энг асосийси, кирдикорларини яширишга уринаётган жиноятчининг ҳақиқий башараси фош этилади.

 


Р2

В-31

Замятин, Евгений

Қадимги Рим ва Атилла:Қисса [Maтн] / Е.Замятин; русчадан М.Мирзо таржимаси. – Т.: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 152 б.

ISBN 978-9943-28-491-3

УЎК: 821.161.1-3

КБК:84 (2 Рос-Рус) 6

Қиссадаги аҳлоқан тубанликка юз тутган Рим ҳаёти тасвири ва ёш Атилланинг ички дунёси шаклланишига бугунги кун ўқувчиси қалбида теран мулоҳазалар уйғотишига ишонган ҳолда ушбу китоб тақдим этилмоқда.


С(Озарб)

Ф-96

Фузулий

Ғамзасин севдинг, кўнгил…: ғазаллар [Maтн] / Фузулий. – Т.: Ғафур Ғулом, 2016. –200 б.

ISBN 978-9943-03-771-7

УЎК: 821.512.133-3

КБК:84(5 Озарб)1

Фузулий ғазалларида куйлаган ошиқ нолалари гўзалликка интилган инсоний эҳтирослар, оловли ҳиссиётлар баёнидир.

 

 


И (Амер)

П-56

Аллан По, Эдгар

Буюк Темур [Maтн] / Эдгар Аллан По. – Т.: Янги аср авлоди, 2016. – 304 б.

ISBN 978-9943-27-731-1

УЎК: 821.111-3

КБК:84(7)

Ушбу китоб Эдгар Поннинг ўзбек тилида чоп этилаётган илк тўпламидир.

 

 

 


Сб 3

Э-45

Электр стулдаги тавба: детектив ҳикоялар [Maтн] / Тўплаб нашрга тайёрловчи: Дилшодабону Аввалбоева. – Т.: Yurist – media markazi, 2017. – 160 б.

ISBN 978-9943-4706-1-3

УЎК: 821(4-011/-015)

КБК:84(0)

Жиноят тафсилотларини ўзида мужассам этган детектив ҳикояларни ўқиш жараёнида қўрқув ва ҳаяжонга тушамиз. Баъзан ҳикоя тафсилортлари бизга шу даражада қаттиқ таъсир этадики, уларни унутишимиз жуда қийин кечади.ҳаётда бундай ёвузлик ва қўрқинчли воқеаларга тўқнаш келмаслик ўз қўлимизда эканлигигаушбу китобни ўқиб яна бир бор амин бўламиз.


И (Амер)

С-91

Стил, Даниэла

Саёҳат: (роман) [Maтн] / Д. Стил. – Т.: KAMALAK, 2014. – 320 б.

ISBN 978-9943-4355-5-1

УЎК: 821-111 (73)-31

КБК: 84 (7)

Даниэла стил ҳозирги замон романнависларидан бири бўлиб, Америка Қўшма Штатларида энг харидоргир китоблар муаллифи сифатида шуҳрат қозонган. Унинг романларини ўқишга киришган китобхон, асардан узилолмай қолади, дейишади танқидчилар. Адибанинг ўзи айтишича, у нафақат китобхон кўнглини хушлашни олдига мақсад қилиб қўяди, балки уни ўйлашга, фикрлашга ҳам даъват қилади. Даниэла Стил ўзи саккиз фарзанднинг онаси бўлиб, оила муаммоларидан яхши бохабарлиги боис, ўз асарларида Оила муаммоларини қаламга олади. Адибанинг “Саросима”, “Чиғириқ”, “Бундан-да улуғроқ муҳаббат йўқ”, “Эски мактублар”, “Аччиқ асал”, “Саёҳат” каби романлари нафақат америкалик китобхонлар, балки бутун дунё ўқувчилари меҳр-муҳаббатига сазовор бўлган.


Сб 3

Ш-93

Шумқадам бева: Детектив ҳикоялар [Maтн] / Тўплаб нашрга тайёрловчи: Дилшодабону Аввалбоева. – Т.: Yurist – media markazi, 2017. – 160 б.

ISBN 978-9943-4706-1-3

УЎК: 821-111 (73)-31

КБК: 84 (7)

Ҳаётимиз яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги кураш асосида қурилган. Емонлик, жиноятчилик қанчалик авж олмасин, у охир-оқибат таназзулга юз тутади. Яхшилик ва эзгулик ҳамиша ғалаба қозонади. Бу – ҳаёт қонуни.

Детектив ҳикояларда ҳам айнан шу қонуният бутун бўй басти билан намоён бўлади. Эътиборингизга ҳавола этаётганимиз дунё адабиёти дурдоналари Сиз азиз китобхонларни ёвузликларга қарши ва уларга нисбатан ҳамиша ҳушёр туришга ундайди, деган умиддамиз.


Ўз2

Н-69

Нишонов, Исоқжон.

Афғон шамоли: Олтин узук изидан. К.11 [Maтн] / И.Нишонов. – Т.: Tafakkur, 2017. – 224 б.

ISBN 978-9943-24-123-7

УЎК: 821.512.133-31

КБК:84(5Ў)6

 

 

 

 


Ўз2

Н-69

Нишонов, Исоқжон.

Афғон шамоли: Қўлга олиш буюрилган. К.12 [Maтн] / И.Нишонов. – Т.: Tafakkur, 2017. – 224 б.

ISBN 978-9943-24-124-4

УЎК: 821.512.133-31

КБК:84(5Ў)6

 

 

 

 


51

О-29

Odinayev, Dilshodjon

Matematika: mustaqil tayyorlanish uchun qo’llanma [Mатn] / D.Odinayev. – Toshkent; Yangi kitob, 2017. – 208 b.

ISBN 978-9943-4555-1-1

UO’K; 51(075)

КBК:22.1ya719

Qo’llanva umumta’lim maktablari? Akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o’quvchilari, abituriyentlar hamda matematika faniga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasi uchun mo’ljallangan.

 


Ўз2

O’ 75

O’narov, Sobir

Farishta: hikoya va hangomalar [Matn] / S. O’narov. – T.: “O’zbekiston” NMIU, 2016. – 168 b.

ISBN 978-9943-28-505-7

UO’K; 821.512.133-3

КBК:84(5O’)7

Mazkur to’plamga kirgan hikoyalarda mehr – muhabbat, halollik, tanti o’zbek xalqiga xos oqibatlilik, burch va vijdon kabi insoniy jihatlar qalamga olingan.

 

 


54

A-86

Asqarov, I.R. va boshq.

Kimyodan masala va mashqlar yechish usullari: o’quv qo’llanma [Matn] / I.R Asqarov, M.A.Bahodirova, K.G’.G’opirov. – T.: O’zbekiston ensiklopediyasi, 2016. – 322 b.

ISBN 978-9943-4943-0-5

UO’K; 54(075)

КBК:24ya7

Qo’llanmada 800 dan ziyod masala va mashqlar berilgan.

 

 


Ўз2

Н-31

Исмоилов, Нуриддин.

Соҳибқирон: Тарихий роман: Китоб 2 [Maтн] / Н.Исмоилов. – Т.: “TAMADDUN”, 2017. –272 б.

ISBN 978-9943-4716-1-0

УЎК: 821.512.133- 3

КБК:63.3(5Ў)

Ушбу асарда бош қаҳрамонга хос баҳодирлик, қўрқмаслик, абжирлик, топқирлик фазилатлари қатори унингтабиий – инсоний туйғулари – ўйлари, изтироблари тасвирига бағишланган саҳналарининг жонлилиги алоҳида ажралиб туради.

 


Ўз2

Ҳ-71

Ҳошимов, Набижон.

Ёввойи куёв: (воқеий саргузашт роман) [Maтн] / Н.Ҳошимов. – Т.: “IJOD-PRESS”, 2016. –328 б.

ISBN 978-9943-994-39-3

УЎК: 821.512.133- 31

КБК:84(5Ў)7

Мазкур китоб қаҳрамони Мамажон ёввойининг ҳаёти сизга таниш бўлган машҳур “Робинзон Крузо”асари қаҳрамоникечмишларига қайси томонлари биландир ўхшаб кетади. Асар реал воқеаларга асосланиб ёзилган.

 


Ўз2

О-38

Ойбек

Навоий: роман [Maтн] / Ойбек. – Т.: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 456 б.

ISBN 978-9943-28-504-0

УЎК: 821.512.133

КБК:84(5Ў)7

Ойбек яратган “Қутлуғ қон” ва “Навоий” романлари ўзбек романнавислик мактабининг дурдона асарлари сирасига киради.