И(Фр)

Д-95

Дюма Александир. Граф Монта Криста (Иф қалъасининг махбуси). Роман. Русчадан Т. Рустамов  тарж. Биринчи китоб.- “Янги аср авлоди” , 2015.-752 б.

ISBN 978-9943-27-374-0

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84 (4ФР)

Александр Дюманинг ушбу асари жахон адабиётининиг энг сара асарлари рўйхатига киритилган. Асардаги қахрамонлар ҳаёти уларнинг кечмишлари инсонни китобга ипсиз боғлаб қўйади.

 

 


И

Ж 39

Жахон адабиёти дурдоналари/ 1 жилд/ Сўзбоши муаллифи ва масъул мухаррир А. Х. Саидов.-Тошкент : Алишег Навоий  номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси наўриёти,

2015.-612 бет.

ISBN 978-9943-06-545-1

УЎК : 821.133.1+521

КБК : 84(0)

Жахон адабиётиниг вакилларининг  асарларидан  ташкил топган ушбу китоб  хар бир ўзига хос маъно акс эттирилган инсон маънан ва рухан бойишига хизмат қилади.

 

 


И(Росс)

Я 60

Ян, Василий Григорьевич (Янчевецкий). Қўрғон узра гулханлар: (роман) / В. Г. Ян; рус тилидан О. Абдуллаев. Ш. Худойбердиева тарж.-Т.: “O’zbekiston”. 2011.-264 б.-(Жахон адабиёти кутубхонаси).

ISBN 978-9943-01-665-1

УДК: 821.512.133

ББК: 84 (2Рос-Рус)6

Асар Искандарга  тўсиқ қўйган ватандошимиз Спитаминнинг жасур сиймоси бадияти билан тасъвирланган.

 

 


И(Фр)

Д95

Дюма Александр. Граф Монте-Кристо (Иф қалъасининг маҳбуси).Роман. Русчадан Т. Рустамов тарж. Иккинчи китоб.-Т.: “Янги аср  авлоди”, 2014.-696 б.

ISBN 978-9943-08-965-5

УЎК: 821.512.133

КБК :84 (4Фр)

Китобда асар бош қаҳрамони Эдмон Дантес-Монте Кристо разолат ботқоғига ботган инсонларни зўр матонат  ақл –идрок билан фош этади. Бу китобда қинғир ишнинг қийиғи қирқ йилдан кейин бўлсада чиқиши ўз ифодасини топади.

 

 


И(Анг)

Ш-42

Шекспир Вильям.Сонетлар.Инглиз тилидан Ж. Камол  тарж. Тошкент.-“Vektor-Press”.-2009.-155 б.

ISBN 978-9943-343-63-4

Вильям Шекспир сонетлари шухрати  унинг машҳур саҳна асарлари довруғидан кам эмас.

Ғарб мумтоз адабиётида сонет- шарқ мумтоз адабиётининг ғазал жанри мақомидаги шеър демакдир.

 

 

 

 


И(Анг)

Ч-34

Чейз,Жеймс Хедли. Қузғун –сабрли қуш /Жеймс Хедли ; рус тилидан Т. Алимов тарж.-Т.: “O’zbekiston” , 2012.328 б.

ISBN 978-9943-01-797-9

УДК: 821.512.133-3

ББК 84.(4 Вел)

Ёзувчининг ушбу романларида бойликка  талпиниб  яшаш, пулга сиғиниб яшаш, ҳар қандай инсоний бурчни топталиши, аянчли якун топиши ва қизиқарли воқеалар тасвирланган.

 

 

 


И(Фр)

D-95

Dyuma, Aleksandr . Uch mushketyor : roman /A.Dyuma ; ruschadan : B. Boyqobilov, S. To’raxonova  tarj.-T.: Sharq, 2012.-800 b. (Jahon sarguzasht adabiyoti).

ISBN 978-9943-00-837-3

УДК : 821.512.133-3

ББК : 84(4Фр)

Bu kitob Uch mushketyorning  boshidan kechirganlari haqida yozilgan.

 

 

 


 

И(Инг)

Ч-32

Чейз Жеймс Хэдли. Сейфдаги пуллар / роман. –Т.: “Янги аср авлоди” , 2011-224б.

ISBN 978-9943-08-789-7

УДК : 821.312.133-3

ББК : 84 (4 Анг)

Асарда пулга мухтожлик , бойликка ўчлик  нафс балоси жиноятга йўл очиб беради.Асар хотимаси китобхонни ларзага солади. Муаллиф ҳаётий ҳақиқатни очиб беради.

 

 

 


И(Араб)

Ж-91

Жўржий Зайдон . Фарғона келини : роман / Арабчадан Ш. Шоисломов тарж.-Т. : “Шарқ”, 2005.-288б.

Жўржий Зайдон араб адабиётининг йирик  номоёндаларидан бири. Бу роман  IX асрда араб халифалигида   бўлиб ўтган  воқеаларга бағишланган. Воқеа Фарғона хокимининг қизи  Жаҳоннинг Зирғом билан севгиси тасвирланган ,улар бошқа юртларда турли –туман  саргузаштларга дучор бўлади.

 

 

 

 


 

И(Фр)

V 47

Vern, Jyul. Suv ostida sakson ming  kilometr : roman / J. Vtrn ; tarj.S. Karomatov ; rassom M. Samoylov.-N. Sharq, 2014.-512 b.

ISBN 978-9943-26-057-3

UO’K 821.512.133-3

KBK 84(4Fr)

Bu kitobda suv osti sarguzashtlari xaqida  yozilgan.

 

 

 


И(Турк)

Г-84

Гунтекин, Рашод Нури . Хотин душмани . Тўкилган япроқлар: романлар / Р. Н. Гунтекин.-Т. Янги аср авлоди. 2013.-352 б.

ISBN 978-9943-27-107-4

УЎК: 821.512.133-31

КБК :84 (5Турк)

Биринчи роман мактублар тарзида ёзилган . “Тўкилган япроқларда” да ўрта тоифага мансуб бир оиланинг фожеаси қаламга олинган.

 

 

 


И(Кир)

А-39

Айтматов, Чингиз Асрни қаритган кун : роман / Чингиз Айтматов. Рус тилидан Асил Рашидов таржимаси.-Тошкент : Янги аср авлоди. 2015.-432 б.

ISBN 978-9943-27-595-9

УЎК : 821.512.154-3

КБК : 84(5 Кир)

Асарнинг асосий қахрамонлари бўлган  оддий меҳнат кишилари Эдигей Бўрон , Казангап, Зарифа каби оброзларидаги ўзига хос характер  ички олам улар бошидан кечган воқеалар хакида ёзилган.

 

 


Р-1

Д 74

Достоевский, Фёдор

Жиноят ва жазо : роман / Ф. Достоевский.-Тошкент : Янги аср авлоди,  2015,- 856 б.

ISBN 978-9943-27-379-5

УЎК: 821.161.1-1

КБК : 84 (2Рос=Рус)1

Ушбу китоб Университетнинг собиқ талабаси Раскольников ҳақида у йўқчиликдан қутулиш  тезда бойиб кетиш ва ақл бовар қилмайдиган жиноятларни содир  қилди.

 

 


 

 

М 54

Мирзиёев, Шавкат Миромонович

Танқидий таҳлил, қатъий тартиб – интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий – иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. – Т: “Ўзбекистон”, 2017. – 104 б.

ISBN 978-9943-28-948-2

УЎК: 323.(575.1)

КБК 66.3(5Ў)