Фото книга

И

А-85

Астуриас, Мигел Анхел

Сеньор Президент: роман [Матн] / М.А.Астуриас, таржимон О.Абдуллаев – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 280 б.

ISBN 978-9943-27-753-2

УЎК: 821.111

КБК: 87(70)6-44

Романда мустабид тузум ҳукумронлиги ва зўравонликдан азият чеккан бутун бир халқнинг фожиали ҳаёти катта махорат билан ёритилган. Муаллиф бошқа асарлари каби бу романда ҳам оғзаки ижоди ва мифологиясига хос анъаналарни реалистик тасвирлар билан омухта қила олган. Шу туфайли асар қизиқиш, завқ ва ҳаяжон билан ўқилади.


Фото книга

И(Англ)

Ч-34

Чейз, Жеймс Хэдли

Сирли хоним: Саргузашт роман [Матн] / Ж.Х.Чейз, таржимон Ф.Номозов – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 152 б.

ISBN 978-9943-28-752-5

УЎК: 821.111-3

КБК: 84(4 Вел)

Чейз услубига хос ўткир сюжетли воқеалар, кутилмаган саргузаштлар, сирли қотилликтафсилотлари бу асарда ҳам ўз ифодасини топган.

 


Фото книга

Сб

Б-65

5 қисса [Maтн] / А.Қаҳҳор ва бошқ, тўплаб нашрга тайёрловчи Ф.Хидоятова. – Тошкент: O’zbekiston, 2016. – 624 б.

ISBN 978-9943-28-534-7

УЎК: 821.512.133(082)-3

КБК:84(5Ў)6

Ушбу китоб барча ёшдаги китобсевар ўқувчиларни бефарқ қолдирмайди ва севиб ўқилади.

 

 

 


Фото книга

34 с

Ў-32

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси: (2017 йил 1 майгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан) [Maтн] / Расмий нашр. – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.: “Адолат”, 2017. – 528 б.

ISBN 978-9943-4768-7-5

УЎК: 343.13(575.1)

КБК:67.408(5Ў)

 

 

 


Фото книга

34 с

Ў-32

Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси: (2017 йил 1 майгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан) [Maтн] /Расмий нашр. – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.:”Адолат”, 2017. – 288 б.

ISBN 978-9943-4769-0-5

УЎК: 347.754(575.1)(094.4)

КБК:67.405(5Ў)

 

 

 


Фото книга

Р-89

Рус тилининг амалий грамматикаси: Мустақил ўрганувчилар учун [Maтн] / Р. Талипова. – Тошкент: LESSON PRESS, 2015. – 176 б.

ISBN 978-99 – 43-350-68-7

УЎК: 811.161.2

КБК:81.2

Ушбу қўлланма 2009 йилда чоп этилган “Ўзбек ва рус тилларининг қиёсий курси” номли китобнинг қайта ишланган ва тўлдирилган вариантидир. Барча машқларнинг калити мавжудлигини ҳисобга олиб, қўлланмадан тилни мустақил ўрганишда фойдаланиш мумкин.

 

 


Фото книга

Ўз2

С-52

Синдаров, Комил

Кечиккан қассос: детектив роман [Maтн] / К.Синдаров. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 352 б.

ISBN 978-9943-20-228-3

УЎК: 821.512.133-3

КБК:84(5Ў)7

Ушбу китоб жиноят оламининг шундай ниҳоятда чигал ва ниҳоятда мураккаб муаммолари, сирларига ечим излайди.

 


Фото книга

И

М-29

Маркес, Габриэль Гарсиа

Ёлғизликнинг юз йили. Роман ва қисса. “Жаҳон адабиёти дурдоналари” туркуми [Maтн] / Г.Г.Маркес; Таржимонлар: Н.Қобул, А.Жўрабоев, Т.Қаҳҳор. – Т.: “Шарқ”, 2014. – 480 б.

ISBN 978-9943-00-977-6

УЎК: 231.1.89

КБК: (Колумбия) 68.06.87

Нобель мукофоти лауреати Маркес жаҳон адабиёти равнақига дурдона романлари билан бетакрор ҳисса қўшган сўз санъаткоридир. Ушбу романи ҳам сара асарларидан бири ҳисобланади.

 


Фото книга

Ўз2

Н-57

Низом, Шавкат

Тўққиз хоқон салтанати [Maтн] / Ш.Низом. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. –296 б.

ISBN 978-9943-28-662-7

УЎК: 821.512.133-1

КБК: 84(5Ў)6

Ушбу асарни ўқиб мозий хилқатлари аро бирровгина сайр этиб, аждодларимизнинг оламшумул ишлари ила фахрлана олсангиз, сўнг чор атрофга мағрур назар ташласангиз, ўзбекнинг буюклигини биласиз.

 


Фото книга

911

A-21

Avezov, Muxriddin.

Geografiya fanidan savol – javoblar to’plami [Matn] / M. Avezov. – Toshkent: Tsentr innovatsionnix texnologiy, 2017. – 320 b.

ISBN 978-9943-4943-0-5

UO’K; 911(079.1)

КBК:26,82 в6

Mazkur qo’llanma oily o’quv yurtlariga kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko’rayotgan abiturentlar uchun ham juda foydalidir.

 


Фото книга

4И (Англ)

I-57

Inogamova, Kiara

English tenses [Matn] / K. Inogamova. – Toshkent: “O’zbekiston”, 2015. – 168 b.

ISBN 978-9943-28-387-9

UO’K: 81.111(076.5)

КBК:81.2 ingl

Ushbu qollanma boshlang’ich ingliz tili ta’limini mustaqil o’rganayotganlar uchun, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o’quvchilari uchun.

 

 


Фото книга

1 Ми7

О-31

Odobnoma [Matn] / tarjimon va nashrga tayyorlovchi M.Nasaniy; mas’ul muharrir N. Bobobekov. – Toshkent: “O’zbekiston”, 2015. – 176 b.

ISBN 978-9943-28-313-8

UO’K: 177

КBК:87.7

Odobnoma insoniyatga xos bo’lgan eng yaxshi odob – axloq, rahm – shafqat, yomon illatlardan saqlanich, ochko’zlik va baxillikning qanday oqibatlarga olib kelishi haqida hikoya qilib, insonlarga ma’naviy oziqa beradi.

 

 


Фото книга

И(Амер)

G-20

Gardner, Eri Stenli

Ojiza juvonning ko’rsatmalari: detektiv – sarguzasht roman [Matn] / E.S. Gardner. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2016. – 232 b.

ISBN 978-9943-28-535-4

UO’K: 821.512.133

КBК: 84(7)

Ushbu detektiv – sarguzasht roman o’ziga xos bir qancha qiziqarli voqealarni o’ ichiga olgan.

 

 


Фото книга

9(с)

Б-95

Бунич, Игорь.

Партиянинг олтинлари [Maтн] / И.Бунич;тарж:О.Шарафиддинов, Р.Қўчқоров. – Тошкент: “Маънавият”, 2016. – 384 б.

ISBN 978-9943-04-302-2

УЎК: 329

КБК:66.61(2)

Ушбу китоб дунё ишларига теранроқ назар ташлашга, ғоя билан амални фарқлашга, кимнинг ким эканини билишга ўзимизда рағбат сезамиз. Китоб кенг ўқувчилар оммасига – уйғоқ фикрли инсонларга анча- мунча маънавий ва илмий озуқ беради.

 


Фото книга

Р-86

Румий, Ж.

Ичиндаги ичиндадур: Фалсафий- маърифий асар [Maтн] /Ж.Румий, сўз боши муаллифи ва масъул муҳаррир Н.Комилов. – Т.: Янги аср авлоди, 2017. – 240 б.

ISBN 978-9943-27-365-8

УЎК: 1(575)

КБК:87.3(5Ўзб)

Сиз ушбу рисолани ўқиб, инсон ва олам, онг ва борлиқ инкор ва исбот, хаёл ва амал сингари фалсафий тушунчаларнинг асл моҳиятини англайсиз.

 

 


Фото книга

8Ўз2

Н-14

Навоийдан савод очдим [Maтн] / Тўпловчи ва таржимон: Я.Қўчқоров. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 176 б.

ISBN 978-9943-28-587-3

УЎК: 821.512.133-06

КБК:83.3(5Тур)-8

Тўплам шеър ихлосмандлари учун ардоқли армуғон бўлади.

 

 

 


Фото книга

8Ўз2

Т-88

Турдимов, Шомирза

Ҳикмат хазинаси [Maтн] / Ш. Турдимов. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 280 б.

ISBN 978-9943-28-443-2

УЎК: 821.512.133-3

КБК:84(5Ў)7

Ушбу китобда муаллифнинг хикматини англаш, талқин этиш йўлидаги изланишлари баёни ўрин олган.

 

 


Фото книга

Ўз2

М-23

Мамадалиев, Зайниддин.

Ойсиз осмон: қиссалар [Maтн] / З.Мамадалиев. – Тошкент:O’zbekiston НМИУ, 2016. – 88 б.

ISBN 978-9943-28-725-9

УЎК: 821.512.133-31

КБК:84(5Ў)7-44

Ушбу тўпламда одам савдоси қурбонига айланган икки оиланинг аччиқ тақдири ҳақида ҳикоя қилинади. Тўплам кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

 

 


Фото книга

Ўз2

М-86

Мўъмин,Озод

Буюк Амир Темур ёқути [Maтн] / О.Мўъминов. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2017. – 176 б.

ISBN 978-9943-28-858-4

УЎК: 821.512.133-4

КБК:84(5Ў)7

Таниқли фантаст ёзувчи Озод Мўъминовнинг навбатдаги тўплами тарихий – саргузашт эссе билан бошланиб, ажабтовур, қизиқарли фантастик ҳикоялар билан давом этади.

 

 


Фото книга

И(Англ)

Г-83

Грехем, Кеннет

Толзордан эсган шамол: қисса [Maтн] / К.Грехем, инглиз тилидан Т.Жўраев таржимаси. – Тошкент:O’zbekiston НМИУ, 2016. – 264 б.

ISBN 978-9943-28-683-2

УЎК: 821.111-3

КБК:84(4 Ингл)

Таржимон Тиловолди Жўраев асарни инглиз тилидан моҳирона таржима қилган. Шу сабабли воқкеалар яқин ўртада рўй бераётгандек туюлади ва китобхонни ром этиб,ўзига хос оламлар сари бошлайди.