51

О-29

Odinayev Dilshodjon

Matematika [MATN]:mustaqil tayyorlanish uchun qo’llanma / D.Odinayev.-Toshkent; Yangi kitob. 2017.-208b

ISBN 978-9943-4555-1-1

УЎК: 51(075)

КБК : 22 1ya719

Qo’llanma keng kitobxonlar ommasi uchun mo’ljallangan.

 

 


Д-99

Дўсанов,Собит.

Қашқир улиган тун [Матн] / С.Дўсанов. – Тошкент: «O’zbekiston»НМИУ, 2016. – 384 б.

ISBN 978-9943-28-762-4

УЎК: 821.512.122-3

КБК : 84(5Каз)

Айнан мана шундай кенг қамровли, халқлар тақдири билан чамбарчас боғланиб кетган насрий асарлари адибни бугунги замонамизнинг забардаст адиблари қаторига олиб чиқди. Халқаро ҳаётнинг энг долзарб масалалари, инсон маънавияти ҳақида бонг уриб битилган сатрлар адиб қаламининг, истеъдодининг инсоний қирраларини аниқ – ойдин намоён қилиб туради.


И-12

Ибодуллаев,Зарифбой.

Асаб ва руҳият[Матн] илмий – оммабоп рисола. – Тошкент:”Sharq”, 2015. – 336 б.

ISBN 978-9943-26-275-1

УЎК: 616.83

КБК : 28.706

Ушбу китоб энг кўп учрайдиган асаб ва руҳий касалликлар ҳақида маълумотларни беради.

 

 

 


Ўз 2

Н-58

Ҳошимов, Набижон

Афғон фиғонлари ёхуд тилмоч Тўрабек Самарқандийнинг кўрган – кечирганлари [Матн] (воқеий саргузашт роман) / Н.Ҳошимов. – Т.: “TAFAKKUR”,2015,288 б.

ISBN УЎК: 817.391.056-7(5Н)

КБК : 33,915.1

978-9943-24-167-1

Ушбу асар бевосита мазкур уруш иштирокчиси бўлган, асли самарқандлик ҳамюртимиз Тўрабек отанинг кечинмалари асосида ёзилган

 


Ўз 2

Ҳ-71

Ҳошимов, Набижон

Ёввойи куёв: [Матн] (воқеий саргузашт роман) / Н. Ҳошимов. – Т.:”IJOD- PRESS”, 2016. – 328 б.

ISBN 978-9943-994-39-3

УЎК: 821.512.133-31

КБК :84(5Ў)7

Ушбу асар реал воқеаларга асосланиб ёзилган.

 

 


100 машҳур олим [Матн] / Тўпловчилар: Зарифа Ускинова, Ғанишер Матисаев. – Т.: ”Adabiyot uchqunlari”, 2016. – 288 б.

ISBN 978-9943-992-64-1

УЎК: 94.(092)

КБК :63.3(5ў)

Ушбу китоб орқали китобхонлар машҳур олимлар хаёти ва ижодлари билан яқиндан танишадилар

 

 

 

 


631

Қ-20

Деҳқончилик ва боғдорчилик сирлари[Матн] / нашрга тайёрловчи: Рустам Қурбонов / Масъул муҳаррир Асрор Самад. – Т.:”Adabiyot uchqunlari”, 2015. – 80 б.

ISBN 978-9943-381-07-0

УЎК: 718.5.6

КБК :80.18

Кундалик ҳаётимизни мева ва сабзавотларсиз тасаввур эта олмаймиз.Ушбу рисола республикамизда униб – ўсадиган, рўзғоримизда фойдаланиладиган мева ва сабзавотларни етиштириш сирлари ҳақида сўз боради.

 

 


И

Ч-34

Чейз, Жеймс Хедли

Данғиллама ҳовлидаги ўлим[Матн]: детектив роман / Ж.Х.Чейз / таржимон Ф.Намозов. – Тошкент: «O’zbekiston»НМИУ, 2016. – 288 б.

ISBN 978-9943-28-687-0

УЎК:821.111-3

КБК84(4Вел)

Қизиқарли сюжетларга бой мазкур китоб детектив ишқибозларига манзур бўлади.

 

 


Ўз 2

И-81

Исмоилов, Н

Соҳибқирон: [Матн] Тарихий роман: / Нуриддин Исмоилов. – Тошкент: «TAMADDUN», 2017. Китоб 1. – 272 б.

ISBN 978-9943-4654-5-9

УЎК:821.512.133

КБК 63.3(5Ў)

Роман ниҳоятда кўтаринки руҳда ёзилган. Асарда улуғ саркарданинг ҳаёт йўли мавжуд тарихий манбалар асосида тасвирланиши билан бирга, Амир Темур образига бағишланган бадиий тўқималардаги табиийлик, яъни бош қаҳрамонга хос баҳодирлик, қўрқмаслик, абжирлик, топқирлик фазилатлари қатори унинг табиий – инсоний туйғулари – ўйлари, изтироблари тасвирига бағишланган саҳналарнинг жонлилиги алоҳида ажралиб туради.