Фото книга

УЎК:821.512.133-32

КБК: 84(5Ў)6

Ҳ- 79

Хошимов, Ўткир

Ҳикоялар[Матн] / Ў.Хошимов. – Тошкент: O’qituvchi НМИУ, 2017. – 192 б.

ISBN 978 – 9943-22-138-3

Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўткир Ҳошимов асарлари миллионлаб китобхонларнинг маънавий мулкига айланиб улгурган. Асарларида Инсон қисмати, дарди, қувонч ва изтироблари  бор,

 

 


Фото книга

УЎК: 124.2.5.7

КБК: 82(5Ў)6

Н-52

Нишонов, Исоқжон.

Ҳаёт ва ажал: қиссалар, ҳикоялар [Матн] /И.Нишонов. – Тошкент: NAVRO’Z, 2016. – 272б.

ISBN 978 – 9943-381-80-3

Ушбу қисса ва ҳикояларда севишган икки ёшнинг изтироблари, қисмати, бойлик, мол – дунё, амал ва мансаб қаршисида кўзларини туман босган ота – оналарнинг пушаймони, илоҳий мўъжизалар, инсон биомайдонининг чексизлиги, оролларда яшаётган ёввойиларнинг ғаройиб турмуш тарзи, инсонни олдиндан кўра билиш, ҳис этиш, фикрларини ўқиб олиш каби ноёб қобилиятлари, жиноятчиларнинг минг бир қиёфаси, ўлим кутган беморларга интикат орқали таъсир ўтказиш – буларнинг барчаси қўлингиздаги китобга асос қилиб олинган.


Фото книга

УЎК: 821.512.133-32

КБК: 84(5Ў)6

М-89

Мурод, Тоғай

Ойдинда юрган одамлар: қисса[Матн] /Т. Мурод. – Тошкент: Sano- standart, 2017. – 192 б.

ISBN 978 – 9945-4999-8-0

Ушбу китоб мутолаасига киришар экансиз, қалбингизга ойдин нур кирганини сезасиз. Кўнглингиз ажиб хислар оғушида қолади. Қиссада умрбоқий ва умуминсоний қадриятлар қаламга олинади бунда вафо ва садоқатга гувоҳ бўласиз.

 


Фото книга

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84(5Ў)6

К-24

Каримий, Ғулом.

Ланган фожиаси: роман [Матн] / Ғ.Каримий, сўнгсўз муаллифи Қ. Ражабов. – Тошкент: Sharq, 2014. – 440 б.

ISBN 978 – 9943-00-945-5

Ҳар қандай даврда инсон кўнглини нурлантирувчи ишқ – муҳаббатнинг инжа тасвирлари, шунингдек, унсурлари, Лангарнинг қадим тарихига оид материал ва ривоятларга мурожаатлар йирик ва жиддий романнинг мароқ билан ўқилишини таъминлайдиган омиллардир.


Фото книга

УДК: 76.06

ББК: 82.4-8

Ў-80

Ўғри аёл: жаҳон детективи дурдоналари[Матн] / тўпловчи ва таржимон М.Йўлдошева. – Тошкент:  Адабиёт учқунлари, 2017. –252 б.

ISBN 978 – 9943-987-33-3

Ушбу асарни ўқиш билан бир қаторда жаҳон тан олган ёзувчиларнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ҳам тасаввурга эга бўладилар.

 

 

 


Фото книга

УЎК: 821(100).032

КБК: 83.3(0)

Ғ-29

Ғафуров, Иброҳим

Айюб нидоси: сайланма, таржималар[Матн] / Иброҳим Ғафуров, сўзбоши муаллифи Ўткир Ҳошимов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 514 б.

ISBN 978 – 9943-20-299-3

Адиб дунё адабиётидан янги таржималарни китобхонларга илинмоқдадир. Китобдан ўрин олган ҳар бир асар бошқалари каби ҳайратларга бой, инсон руҳини  озиқлантиради, адабиётнинг заруратини, қадрини яна бир карра англатади.

 


Фото книга

УЎК:821.134,2(8)

КБК: 84 (7Мек)

М-26

Маркес, Габриэл Гарсиа.

Бузрукнинг кузи: роман[Матн] / Габриэл Гарсиа Маркес, таржимон Иброҳим Ғафуров. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 416 б.

ISBN 978 – 9943-20-310-5

Мазкур асар ўз даврида ёзувчига катта шон – шуҳрат келтирган. Маркеснинг ўзи бу ҳақда шундай дейди: Мени тоабад унутилишдан сақлагувчи асардир. Асар мутолааси орқали зийрак китобхонларимизни  Маркесча ҳайратлар оламига етаклайди.

 


Фото книга

УЎК: 811.512(076,3)

КБК: 84(5Ў)

Ш-7-90

Шамилов, Араб.

Дим-дим қалъаси: роман [Матн] /А.Шамилов, таржимон Ҳабиб Пўлатов.- Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2018. –240 б.

ISBN 978 – 9943-5099-5-5

А.Шамилов Дим –дим қаъласи романига курд халқининг чет эл босқинчиларига қарши олиб борган қаҳрамонона, фожиали кураши тарихини асос қилиб олган. Асарда афсонавий Дим –дим қаъласининг шонли ҳимоячилари ва уларнинг донишманд йўлбошчиси Хано Олтинкўл ҳақида хикоя қилинади.


Фото книга

УДК:811,7

ББК:86,86-С-5

Семёнов, Юлиан.

Тасс маълум қиладики…: қисса [Матн] /Ю.Семёнов. – Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2018. – 394 б.

ISBN 978 – 9943-4393-2-0

Ушбу китоб илк бор ўзбек тилида 1989 йилда чоп этилган. Яхшилик ва ватанпарварликни улуғлайдиган китоблар доимо инсон қалбини адолатга етаклайд.

 

 


Фото книга

УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84(5Ў)6

Раззоқова, Гулчеҳра.

Чимилдиқ кўрмаганлар: қисса [Матн] /Г. Раззоқолва. – Тошкент: IJOD- PRESS, 2017. – 192 б.

ISBN 978 – 9943-994-62-1

Одам савдоси, инсон тақдирини хаспўшлаш, ўзгалар ҳаётини бир чақага олмаслик, оқибатсизлик каби ноинсоний муносабатларни яққол фош қилиш мазкур асарнинг ғоявий мазмунини ташкил қилади. Асар қаҳрамони меҳр – оқибатли, кечиримли, яхши одамлар қуршовида эканини кейинроқ тушуниб етади. Виждон азобланади, лекин энди кеч эди ….

 

 


Фото книга

Э-74

Эргаш, Орзуқул.

Шохсанам: қиссалар қа ҳикоялар [Матн] / О.Эргаш. – Тошкент: Ozbekiston НМИУ, 2016. – 288 Б

ISBN 978 – 9943-28-663-4

УЎК 821.512.133-3

КБК 84 (5Ў)7

“Шоҳсанам” қиссасининг қаҳрамонлари Маҳмуд ва Шоҳсанам дунёга келмаслариданоқ улар ҳақида эзгу  ниятлар туғилган, оналари достондаги ШОҳ Аббосу Ҳасан вазир каби аҳд-паймон қилишган эди. Висол остонасига бир қадам қолганида эса ҳаммаси остин – устун бўлиб кетади. Китобдан яна бир қанча туркум ҳикоялар ҳам ўрин олганки, улар сизни бефарқ қолдирмайди.