Фото книга

Уз 2

С-28

Самандар, Эркин

Қирон ғилдираги: тарихий роман [Матн] / Э.Самандар. – Т.: Sharq, 2016. – 224 б.

УЎК: 821.512.133-311.6

КБК: 84 (5Ў)6

ISBN 978-9943-26-541-7

Ушбу тарихий романда жонни ўртайдиган жойи – бир жамоат, бир жамият ичида юз берган қатағонлар, қирғинбаротлар, идрок этиш ғоятда мушкул. Ёппасига қирғин эса қутурган уммоннинг офат келтирувчи тўлқинлари янглиғ ўқтин – ўқтин такрорланади. Шу маънода ушбу роман “Қирон ғилдираги” деб номланган.


Фото книга

Уз 2

М-36

Боқий Мирзо

Ойбаҳор ва Динара:саргузашт қисса ва ҳикоялар [Матн] / Б.Мирзо. – Тошкент: Наманган, 2017. – 240 б.

УЎК: 821.512.133-311.6

КБК: 84 (5Ў)6

ISBN 978-9943-4673-6-1

Ёшларнинг покиза муҳаббати ҳақида ҳикоя қилувчи “Ойбаҳор ва Динара” қиссаси сифатида муаллифнинг янги изланишлари, жўшқин ижодий фаолияти самараси сифатида дунёга келди. Қаҳрамонлар – илғор, истиқлол ғоялари учун курашнинг олдинги сафида бораётган ёшлар. Улар ёнидаги ўз хатоси, бегона юртларда қийналган, сарсон бўлганлар эса замондошларимизни одам савдоси ва тўғри йўлдан адашиш азобидан огоҳлантиради.


Фото книга

Уз 2

Қ-54

Қозонжи Лутфий, Аҳмад

Қайнона: роман[Матн] / Таржимон Йўлдош Эшбек. – Тошкент:Yurist – media markazi, 2013. – 160 б.

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84 (5Тук)6

ISBN 978-9943- 4127-4-3

Ушбу асар турк оилалари ҳақида бўлса-да, гўзалликка эриша олган бир мўътабар оила билан танишасиз.


Фото книга

Уз 2

Ж-13

Жабборов, Рустам

Бир тану икки жон: қисса ва ҳикоялар [Матн] / Р.Жабборов. – Тошкент: IJOD – PRESS, 2016. – 212 б.

УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84 (5Ў)7

ISBN 978-9943-994-28-7

Ушбу китобда инсон тақдири азалнинг иродаси олдидаҳамиша ожиз. Аммо баъзида ички бир туғён ана шу ожизликни маҳв этишга – да ундайди.Тақдир тақозоси ила туташ танада туғилган сиам эгизаклари Фотима ва Зуҳранинг ҳашамат ҳамда ғам андуҳ ичидаги ҳаёти, уларнинг турфа кечинмалари, фарқли феъл – атвори ҳақида ҳикоя қилувчи бу асар ўқувчиларни бефарқ қолдирмайди.


Фото книга

Уз 2

М-36

Боқий Мирзо

Тақдир изтироби: қисса [Матн] / Б.Мирзо. – Тошкент: Наманган, 2016. – 224 б.

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84 (5Ўзб)7

ISBN 978-9943-4607-5-1

Китобни ўқиганлар Ўзбекистон деган жаннатмакон юртни янаям севиб қоладилар, барча истеъдоди, юрак ва билак кучини Ватан равнақига сафарбар этишни юракка тугадилар.

 


Фото книга

Уз 2

Қ-25

Каримов, Наим

Бу ажиб дунё: воқеий қисса ва ҳикоялар [Матн] / Н.Каримов. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 288 б.

УЎК: 821.512.133-3

КБК: 84 (5Ў)6

ISBN 978-9943-28-668-9

Ушбу китобдан шрин олган Фитрат, Чўлпон, Ойбек, Ғафур Ғулом каби хассос адиблар ҳаёти билан боғлиқ хикоя, киноценарий ва пъесалар сизни бефарқ қолдирмайди.


Фото книга

Уз 2

Қ-59

Қоржонов, Азамат.

Жарликдаги тўй: ҳикоялар [Матн] / А.Қоржонов. – Тошкент: IJOD – PRESS, 2017. – 272 б.

УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84 (5Ў)6

ISBN 978-9943-994-81-2

Ушбу китобда қизиқарли ва сирли, мудҳиш ва жумбоқли, шу билан бирга инсоннинг мушкултўсиқларни енгиб, ғалабага эришиши, иродасизларнинг эса таназзумга юз тутиши ҳақидаги кечмишлари қаламга олинган.


Фото книга

Уз 2

Қ-21

Қоржонов, А.

Қил устидаги тақдир: 6 – китоб қисса [Матн] / А.Қоржонов. – Тошкент: Tafakkur, 2015. – 352 б.

УЎК: 372.111.1 (063)

КБК: 63.268.1.Узб.

ISBN 978-9943-24-126-8

Ушбу китобда бир вақтлар ношуд эри қартага тиккан ва ҳаёти қора сўқмоқларга бурилган Лобар исмли аёлнинг қисматидан ҳикоя қилинади.

 


Фото книга

Уз 2

У-52

Умурзоқов, Баходир.

Ойжамол: ҳужжатли роман [Матн] / Б. Умурзоқов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 552 б.

УЎК: 821,512,133-31

КБК: 84(5Ў)7

ISBN 978-9943-28-919-2

Ушбу китобда собиқ шўролар даврида бегуноҳ қатағон этилиб, айни навқирон чоғларида лагерларда фожиали вафот этган бобоси, қатағон даври жабрдийдалари бўлган оила аъзоларининг уруш йиллари ва ундан кейинги даврдаги машаққатли ҳаёти ва аянчли тақдирларига холисона назар ташлаши, шу мавзуда баҳоли қудрат қалам тебратиши барча инсонлар, айниқса бугунги ёшлар учун, ниҳоятда ибратлидир.


Фото книга

Уз 2

К-33

Қаюм., Аҳад

Севгидан кечмайдилар: шеърлар [Матн] / А.Қаюм. – Тошкент.: Sano – standart, 2017. – 112 б.

УЎК: 821,512,133-1

КБК: 84(5Ў)7

ISBN 978-9943- 4803-8-4

Мазкур тўпламда шеърларнинг асосий мавзуси ишқ – муҳаббат. Зеро, бу туйғу инсонни покловчи, камолга элтувчи эзгу туйғудир.

 


Фото книга

Уз 2

К-88

Азим, Иброҳим

Омадсиз ошиқ: роман [Матн] / И.Азим. – Тошкент.: IJOD- PRESS, 2017. – 288 б.

УЎК: 821,512,133-31

КБК: 84(5Ў)6

ISBN 978-9943-994-69-0

Ушбу қиссада ўтган асрнинг олтмишинчи – етмишинчи йилларида юртимизга хос ижтимоий – сиёсий, маънавий – маърифий ҳаёт бир қишлоқ йигити – Баҳромнинг соддагина, беғубор севгиси кечинмаларига уйғунлаштириб берилган.


Фото книга

Уз 2

К-42

Қилич, Нортўхта.

Бахт қуши: ҳикоялар [Матн] / Н. Қилич. – Тошкент.:”O’zbekiston”НМИУ, 2017. – 216 б.

УЎК: 821,512,133-31

КБК: 84(5Ў)6

ISBN 978-9943-28-777-8

Китоб номидаги ҳикояни тўпламдан изламанг… Тополмайсиз, бироқ, бирин – бирин ҳикояларни ҳаяжонланиб… завқланиб ўқиётганингиз асосида, албатта, Сиз ўзингизнинг “Бахт қуши” игизга эришасиз. Ва, у Сизнинг умр довонларингизда содиқ ҳамроҳингиз бўлиб қолишига ишонинг.


Фото книга

Уз 2

Й73

Равшан Йўлдош

Асосий далил: Детектив қисса [Матн] / Й.Равшан. – Тошкент: Sano – standart, 2017. – 256 б.

УЎК: 821,512,133-312,4

КБК: 84(5Ў)7

ISBN 978-9943-4999-4-2

Ушбу қисса ўз касбининг чинакам фидойиси бўлган капитан Акбаровнинг иш фаолиятидаги бир воқеа сизни бефарқ қолдирмайди.

 


Фото книга

Уз 2

А-16

Ҳасан Азиз.

Моҳигул – 1 [Матн] / А.Ҳасан. – Тошкент: Наманган, 2017. – 192 б.

УЎК: 821,512,133-3

КБК: 84(5Ўзб)7

ISBN 978-9943-47-842-8

Муаллиф ушбу асарини кўҳна тарих билимдони, олим ва фозил инсон Юнусхон Рахматуллаевнинг ёрқин хотирасига бағишлайди.

 


Фото книга

Уз 2

Х-87

Худойберганов, Боҳодир

Тақдир ўйинлари [Матн] / Б.Худойберганов. – Тошкент: Yangi nashr, 2016. – 352 б.

УЎК: 84(5Ў)7

КБК 84(5Ў)7

ISBN- 978-9943-22-221-2

Мазкур асарда ёзувчи айни ҳаётнинг ўзини тадқиқ этади. Қаҳрамонлари характерини уларнинг қалбида кечаётган ҳалоллик, тўғрилик, поклик, имонлилик туйғулари ва бу туйғуларни қаҳрамонларининг ҳаётий манфаатлари билан тўқнаши баробарида тасвирлайди. Шу туфайли ҳам уларнинг қувонч ва изтиробларини қалбимизга яқин оламиз. Улар билан бирга қувонамиз, улар билан бирга қайғурамиз.