Ўз1

Г-95

Гулбаданбегим, Заҳириддин Муҳаммад Бобур қизи

Ҳумоюннома [Maтн] / Гулбаданбегим Заҳириддин Муҳаммад Бобур қизи, масъул муҳаррир (А.Иброҳимов) форс тилидан А. Қурбонбеков таржимаси. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 120 б.

ISBN 978-9943-28-619-1

УЎК: 94(575.1)

КБК:63.3(5Ў)

Ушбу нашр форс тилидан таржима қилинган бўлиб, баъзи изоҳлар қўшилган ҳолда тақдим этилади. Асар кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.


Р2

Ш-91

Шукшин, Василий

Иккинчи сеансга чипта: ҳикоялар [Maтн] / В. Шукшин; таржимон Ў. Ҳайдар. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 272 б.

ISBN 978-9943-28-562-0

УЎК: 871.512.133-3

КБК:84(2 Рос-Рус)

Василий Шукшин нафақатадиб, балки киноактёр, режисёр, умуман олганда, улкан санъаткордир. Унинг ёзганлари шунчалик оддийликка қурилганки, бундай ҳикояларни ҳар қандай киши ёза оладигандек туюлади.


И(Хит)

Ш-98

Шэ, Лао

Мушуклар шаҳри хотиралари: роман-памфлет / Лао Шэ; сўзбоши муаллифи ва тўпловчи А.Саидов, таржимон Э.Эрназаров. – Тошкент: “DAVR PRESS”НМУ, 2015. – 224 б.

ISBN 978-9943-984-62-2

УЎК 821.581.3

КБК 84(5Хит)

Роман – памфлетда фантастик воқеалар тўғрисида гап кетаётгандек туюлса ҳам Мушуклар давлатининг қисмати беихтиёр ХХ аср биринчи чорагида Хитойда рўй берган фожиали ҳодисаларга ишора қилинади.


И(Амер)

Х-94

Ҳусайний, Холид

Тоғлар ҳам садо берди: роман [Матн] / Х. Ҳусайний, инглиз тилидан Мунира Норова таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 240 б.

ISBN 978-9943-27-759-5

УЎК: 821.512.133-3

КБК:84(7)

Америкалик афғон адиби Холид Ҳусайний ушбу навбатда эътиборингизга ҳавола этилаётган асари орқали яна ўша мавзуга – уруш ҳаётини барбод қилиб юборган инсонлар тақдири билан яқиндан танишасиз.


9[07]

J – 39

Sharpov, Abdulla

Jahon tarixidan savol – javoblar to’plami [Matn] / A. Sharpov. – Toshket: Akademnashr, 2016. – 656 b.

ISBN 978-9943-985-70-4

UO’K 94[4/9][038]

KBK 63.3[0]

Mazkur savol – javob to’plami oily yurtlariga kirish niyati bo’lgan abituryentlarga  mo’ljallangan.

 

 


615.9

Ғ-24

Farmakologiya asoslari. Tibbiyot kollejlari uchun o’quv qo’ll. 3- nachri / N.A.Musayeva, M.N.Maxsumov, Sh. Sh. Talipova; O’zbekiston Respublikasi oily va o’ta maxsus talim vazirligi, O’rta maxsus, kasb- hunar ta’limi markazi. – Toshket: “ILM ZIYO”, 2016. – 384 b.

ISBN 978-9943-16-350-8

UO’K 615{075}

KBK 52.81 ya 722

Ushbu o’quv qollanmada farmakologiyaga oid ma’lumotlar o’rin olgan.

 

 


615.0

Б-52

Беморларни уйда ва шифохонада парвариш қилиш [Матн] / Ф.Ғ.Назиров таҳрири остида; тарж. А.Г.Гадоев, Г.С.Орипова. – Тошкенг: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014. – 528 б.

ISBN 978-9943-07-140-7

КБК: 53.5

Ушбу китобда шифокоргача кўрсатиладиган ёрдам ва беморларни парваришлаш бўйича барча масалалар батафсил ёритилган.

 

 

 


61(03)

Т-46

Тиббиёт энциклопедияси [Матн] / Туз.:З.Солихўжаев ва бошқ. – Тошкент: ”Sharq”, 2016. – 640 б.

ISBN 978-9943-26-461-8

УЎК: 61(038)

КБК: 63.3-91.9:5

Ушбу “Тиббиёт энциклопедияси”да инсон организмида учрайдиган касалликлар билан бир қаторда, тиббиёт амалиётида кўп ишлатиладиган тушунчалар, унга боғлиқ соҳаларга оид атамалар, айрим дори – дармонлар ҳақида маълумотлар берилган.

 


Ўз2

Н-79

Нормурод, Норқобилов

Қорақуюн: роман [Maтн] / Н. Норқобилов. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 216 б.

ISBN 978-9943-28-803-4

УЎК: 821.512.133-31

КБК:84(5Ў)6-44

Асарда озод инсон тутқундаги инсоннинг руҳиятини англаб етмоққа қодир бўлмаганидек, инсон ҳам тутқундаги жониворнинг ботинида юз бераётган эврилишларини идрок этмоққа ожиз эканлиги моҳирлик билан тасвирлаб берилган.

 


Ўз2

Б-79

Бобоев, Саидвафо

Тунги қўрқув: ҳикоялар [Maтн] / С.Бобоев. – Тошкент: O’zbekiston НМИУ, 2016. – 248 б

ISBN 978-9943-28-452-4

УЎК: 821.512.133-3

КБК:84(5Ў)6

Ҳикояларда ўзимизнинг содда ва самимий одамларимиз характери, дунёқараши моҳирлик билан тасвирланган. Ушбу ҳикоялар жамламаси ўқувчиларга манзур бўлади.

 

 


615.35

Б-71

Биринчи тез ёрдам [Матн] / тузувчилар Ю.Толипов; З.Ҳамдамова: муҳаррир А.Ҳамро қизи. – Тошкент: MERIYUS, 2013. – 80 б.

ISBN 978-9943-395-74-9

УЎК: 811.512.133 373.231

КБК: 53.5

Ушбу қўлланмада жамики биринчи ёрдам усуллари  эътиборингизга ҳавола этилади.

 

 

 


9

Ю-91

100 Кашфиётчи [Матн] / Тўпловчилар: З.Ускинова, Ғ.Матисаев. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. – 288 б.

ISBN 978-9943-992-66-5

УЎК 94.(092)

КБК 63.3(5Ў)

Ушбу китобда машҳур кашфиётчилар билан яқиндан танишасизлар.

 

 

 


34 М

О-27

Одам савдосига қарши курашиш бўйича халқаро шартномалар ва Ўзбекистон миллий қонунчилиги [Матн]: ҳужжатлар тўплами / Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, Одам савдосига қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси; масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи А.Х. Саидов. – Тошкент: “O’zbekiston”, 2012. – 624 б.

ISBN 978-9943-01-825-9

УЎК 374()575.1

КБК 67.412.1(5Ў)

Тўплам одам савдосига қарши курашиш борасида фаолият олиб бораётган вазирликлар ва идоралар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, дипломатик ваколатлар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари, мутахассислар, олий ўқув юртларининг ўқувчилари, талабалар, илмий тадқиқотчилар, қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларининг тингловчилари ҳамда бевосита фуқароларга мўлжалланган.


15

К-39

Кехо, Жон.

Шуур ҳар нарсага қодир [Матн] / Ж, Кехо; тарж. А.Садритдинов. – Тошкент: “DAVR PRESS”НМУ, 2017. – 160 б.

ISBN 978-9943-4610-8-6

УЎК 159.92

КБК 88.2

Ушбу китоб сизни зарур бўлган барча нарсалар билан таништиради – уларни кундалик ҳаётда қўлласангиз, кифоя.